Bài 8. Nhiễm sắc thể

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 8. Nhiễm sắc thể - 1
  • Bài 8. Nhiễm sắc thể - 2
  • Bài 8. Nhiễm sắc thể - 3
  • Bài 8. Nhiễm sắc thể - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 9/18/2018 8:35:51 PM | Thể loại: Sinh học 9 | Lần tải: 70 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: 1.76 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 8. Nhiễm sắc thể, Sinh học 9. .

https://tailieuhoctap.com/baigiangsinhhoc9/bai-8-nhiem-sac-the.gxw10q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


THCS CHÂU THÀNH
SINH HỌC 9
TÀO THU TRANG
NHIỄM SẮC THỂ
CHƯƠNG II
BÀI 8
NHIỄM SẮC THỂ
NỘI DUNG BÀI HỌC
I. TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA BỘ NHIỄM SẮC THỂ
II. CẤU TRÚC CỦA NHIỄM SẮC THỂ
III. CHỨC NĂNG CỦA NHIỄM SẮC THỂ
I. TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA BỘ NHIỄM SẮC THỂ:
Bài 8 – Tiết 9 : NHIỄM SẮC THỂ
I. TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA BỘ NHIỄM SẮC THỂ:
Bài 8 – Tiết 9 : NHIỄM SẮC THỂ
Bộ NST trong giao tử
Bộ NST trong
tế bào sinh dưỡng
I. TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA BỘ NHIỄM SẮC THỂ:
* Trong tế bào sinh dưỡng,
NST tồn tại thành từng cặp tương đồng gọi là bộ NST lưỡng bội, ký hiệu (2n)
+ Cặp NST tương đồng gồm 2 NST giống nhau về ................................, trong đó có 1NST có nguồn gốc từ ........, 1 NST có nguồn gốc từ.......
* Trong tế bào giao tử:
bộ NST chỉ chứa một NST của mỗi cặp tương đồng, gọi là bộ NST …………….., ký hiệu là …………
?
hình thái, kích thước
bố
mẹ
đơn bội
(n)
Bài 8 – Tiết 9 : NHIỄM SẮC THỂ
I. TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA BỘ NHIỄM SẮC THỂ:
Bài 8 – Tiết 9 : NHIỄM SẮC THỂ
I. TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA BỘ NHIỄM SẮC THỂ:
Số lượng nhiễm sắc thể của một số loài
Số lượng nhiễm sắc thể trong bộ lưỡng bội
không phản ánh trình độ tiến hóa của loài.
Bài 8 – Tiết 9 : NHIỄM SẮC THỂ
Sơ đồ hình dạng ngoài của vài loại NST
Hình que
Hình chữ V
Hình dấu móc
Bài 8 – Tiết 9 : NHIỄM SẮC THỂ
Hình hạt
I. TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA BỘ NHIỄM SẮC THỂ:
* Bộ NST của mỗi loài đặc trưng về
+ Số lượng NST
+ Hình dạng: Hình hạt, hình que, hình dấu phẩy, hình chữ V...
+ Cấu trúc NST (phản ánh trình độ tiến hóa của loài)
?
Bài 8 – Tiết 9 : NHIỄM SẮC THỂ
II. CẤU TRÚC CỦA NHIỄM SẮC THỂ :
I. TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA BỘ NHIỄM SẮC THỂ:
Nhiễm sắc thể quan sát dưới kính hiển vi
Bài 8 – Tiết 9 : NHIỄM SẮC THỂ
II. CẤU TRÚC CỦA NHIỄM SẮC THỂ :
Cromatic
Tâm Động
Bài 8 – Tiết 9 : NHIỄM SẮC THỂ
II. CẤU TRÚC CỦA NHIỄM SẮC THỂ :
Quan sát rõ vào kì giữa của quá trình phân bào.
Mỗi NST có cấu trúc điển hình gồm
+ ...................................... (crômatit) gắn với nhau ở ................................
Mỗi Crômatit gồm chủ yếu ........................ và Prôtêin loại .............
+ Tâm động (eo thứ nhất).
+ Một số NST còn có eo thứ 2 (thể kèm).
Hai nhiễm sắc tử chị em
tâm động
1 phân tử ADN
Histon.
?
Bài 8 – Tiết 9 : NHIỄM SẮC THỂ
Eo thứ 1 ( tâm động )
Eo thứ 2
Sơ đồ hình dạng ngoài của vài loại NST
Hình que
Hình chữ V
Hình chữ V
II. CẤU TRÚC CỦA NHIỄM SẮC THỂ :
Bài 8 – Tiết 9 : NHIỄM SẮC THỂ
III. CHỨC NĂNG CỦA NHIỄM SẮC THỂ :
NST là cấu trúc mang gen (Nhân tố di truyền) có bản chất là ADN .

- Nhờ sự tự nhân đôi của ADN mà NST mới tự nhân đôi  các gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể.
- NST có chức năng gì?
Do đâu mà các gen quy định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể?
Bài 8 – Tiết 9 : NHIỄM SẮC THỂ
Câu 1: Nhiễm sắc thể có dạng đăc trưng ở kì nào?
a.Kì đầu
b.Kì giữa
c.Kì sau
d.Kì trung gian
CỦNG CỐ
Câu 2: Mô tả cấu trúc của nhiễm sắc thể ở kì giữa của quá trình phân chia tế bào?
- Gồm 2 cromatit đính với nhau ở tâm động.
- Mỗi cromatit gồm:
+1 phân tử ADN
+Protein loại Histon
CỦNG CỐ
Câu 3: Ở trâu có bộ nhiễm sắc thể 2n = 50. Vậy bộ nhiễm sắc thể đơn bội của trâu là bao nhiêu?
n = 25
CỦNG CỐ
V? NH�
-Học bài , trả lời các câu hỏi ở SGK.
-Đọc bài 9 và tìm hiểu vì sao cơ thể sinh vật lớn lên được.
Chúc sức khỏe quý thầy cô và các em