CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
SINH HỌC 9
Một đoạn gen bình thường
Hình 22.1b. Máy bay Mĩ dải chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam
Hình 22.1.d Bò có 6 chân
Hình 22.1.e Một số cây mạ màu trắng
Hình 22.1.g Lợn con có đầu và chân sau dị dạng
Bộ NST ở người bình thường
Một đoạn gen bình thường
G
X
b
a
c
d
Quan sát hình
? Đột biến là gì.
A
Những nạn nhân chất độc dioxxin ở Việt Nam
Một số cây mạ màu trắng
Lạm dụng hóa chất trong sản xuất hiện nay
BÀI 22 – ĐỘT BIẾN GEN
Vệ sinh môi trường đất , nước
Để hạn chế đột biến cần lưu ý :
Sử dụng hợp lí thuốc trừ sâu, diệt cỏ …
Mặc quần áo bảo hộ và phun thuốc xuôi chiều gió
Bỏ vỏ , chai đựng thuốc đúng quy định.
Đột biến
Đột biến gen
Đột biến NST
Đột biến số lượng NST
Đột biến cấu trúc NST
Quan sát 1 đoạn gen ban đầu (a)
G
X
b
a
c
d
Quan sát hình
Hình 22.2 – Các dạng đột biến gen
Hình b,c,d là các gen bị biến đổi
Quan sát hình bên,
đếm số cặp nuclêôtit,
so sánh b,c,d với a,
hoàn thành cột 2,3
trong bảng sau:
G
X
X
G
A
T
T
A
G
X
T
A
T
A
X
G
T
A
G
X
T
A
d
c
b
4
6
5
- Mất cặp X -G
- Thêm cặp T - A
Thay cặp A -T
bằng cặp G - X

? Thế nào là đột biến gen.
Ruồi giấm gen W qui định mắt đỏ
Sau khi bị đột biến tạo thành alen w qui định mắt trắng
KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ
2. Một gen có A = 600 Nu. G = 900 Nu. Nếu sau khi bị đột biến, gen đột biến có A = 601 Nu, G = 900 Nu. Đây là dạng đột biến gì?
- Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng nhất trong câu sau:
A. Mất cặp A- T
B. Thêm cặp A- T
C. Thêm cặp X- T
D. Thay cặp A – T bằng cặp G - X
B
C
Đột biến gen là gì ?
A. Là biến đổi về cấu tạo của NST.
B. Là biến đổi về số lượng NST
C. Là biến đổi về cấu trúc của gen
D. Là biến đổi về số lượng của gen