GV: NGÔ PHI GIAO
Uỷ ban nhân dân quận Bình Thạnh
Phòng giáo dục và đào tạo quận Bình Thạnh
Trường THCS Yên Thế
Bài dự thi tích hợp nội dung giáo dục bảo tồn động vật hoang dã
năm học : 2014 - 2015
Kiểm tra bài cũ
Câu 1:Đặc điểm của bộ ăn sâu bọ:

a.Mõm kéo dài thành vòi ngắn, thị giác kém phát triển, khứu giác phát triển, lông xúc giác dài

b.Mõm kéo dài thành vòi ngắn, thị giác phát triển, khứu giác kém phát triển, lông xúc giác dài

c.Mõm kéo dài thành vòi ngắn, thị giác phát triển, khứu giác phát triển, lông xúc giác dài

d.Mõm kéo dài thành vòi ngắn, thị giác kém phát triển, khứu giác kém phát triển, lông xúc giác dài

Hãy chọn câu đúng nhất
Câu 2: Những động vật thuộc bộ ăn sâu bọ

a. Chuột chù, chuột đồng
b. Chuột chù, nhím
c. Chuột chù, chuột chũi
d. Chuột chũi, chuột đồng
Câu 3:Những động vật thuộc bộ gặm nhấm

a. Chuột đồng, chuột chù, nhím
b. Chuột đồng, sóc, nhím
c. Chuột đồng, chuột chù, sóc
d. Chuột đồng, chuột chũi, sóc
Câu 4:Đặc điểm của bộ ăn thịt

Răng cửa lớn, dài; răng nanh ngắn, sắc; răng hàm có nhiều mấu; chân có vuốt cong

b. Răng cửa lớn, dài; răng nanh ngắn, sắc; răng hàm có nhiều mấu; chân không có vuốt cong

c. Răng cửa ngắn, sắc; răng nanh lớn, dài; răng hàm có nhiều mấu; chân có vuốt cong

d. Răng cửa ngắn, sắc; răng nanh lớn, dài; răng hàm có nhiều mấu; chân không có vuốt cong
Câu 5: Những động vật thuộc bộ ăn thịt:

a. Hổ, chó sói, nhím, kanguru
b. Hổ, chó sói, sóc, kanguru
c. Hổ, báo, sóc, gấu
d. Hổ, báo, chó sói, gấu
Bài 51 - Tiết 52


Đa dạng của lớp thú (tt)

CÁC BỘ MÓNG GUỐC
VÀ BỘ LINH TRƯỞNG
Bài 51 : ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (TT)
CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG
I. Các bộ Móng guốc
II. Bộ Linh trưởng
III. Vai trò của Thú
IV. Đặc điểm chung của lớp Thú
Bài 51 : ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (TT)
CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG
I. Các bộ Móng guốc :
Đọc thông tin SGK, quan sát hình 51.3 tìm đặc điểm chung của Bộ Móng guốc
ĐẶC ĐIỂM
Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối cùng có bao sừng bao bọc, được gọi là “guốc”
Chân cao
Di chuyển nhanh
Phân loại : chia làm 3 bộ


Bộ móng guốc


Bộ guốc chẵn:số ngón chân chẵn,
2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau
Bộ guốc lẻ:số ngón chân lẻ,
3 ngón chân giữa phát triển hơn cả
Bộ voi:chân có 5 ngón
(Lợn, bò, hươu)
(Tê giác, ngựa)
(Voi)
Quan sát hình 51.1, 2, 3 thảo luận, hoàn thành bảng : Cấu tạo, đời sống và tập tính một số đại diện thú
Móng guốc
Chẵn (4)
Chẵn (2)
Lẻ (1)
Lẻ (5)
Lẻ (3)
Không

Không
Không

Ăn tạp
Nhai lại
Không nhai lại
Không nhai lại
Không nhai lại
Đàn
Đàn
Đàn
Đàn
Đơn độc
Bài 51 : ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (TT)
CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG
I. Các bộ Móng guốc :
1/ Đặc điểm bộ Móng guốc :
Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối cùng có bao sừng bao bọc, được gọi là “guốc”
Chân cao
Di chuyển nhanh
Bài 51 : ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (TT)
CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG
I. Các bộ Móng guốc :
2/ Phân loại :Bộ móng guốc


Bộ guốc chẵn: số ngón chân chẵn,
2 ngón chân giữa phát triển bằng nhau
Bộ guốc lẻ: số ngón chân lẻ,
3 ngón chân giữa phát triển hơn cả
Bộ voi: chân có 5 ngón
(Lợn, bò, hươu)
(Tê giác, ngựa)
(Voi)
Hiện trạng bảo tồn và mối đe dọa
Bộ Móng guốc :
Khoảng 24 loài ở Việt Nam, trong đó 19 loài có tên trong Sách Đỏ (Bò tót, Saola, Nai). Tê giác 1 sừng được công bố tuyệt chủng tại Việt Nam vào năm 2010
Chúng thường bị săn bắt, lấy thịt (Nai) hoặc làm thuốc (Sừng hươu, Tê giác)
Mất nơi sinh sống và ô nhiễm môi trường.
Bài 51 : ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (TT)
CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG
II. Bộ Linh trưởng :
Một số đại diện bộ Linh trưởng
Dựa vào thông tin SGK tìm đặc điểm bộ Linh trưởng
Đặc điểm:
- Đi bằng bàn chân
Bàn tay, bàn chân có 5 ngón
Ngón cái đối diện với những ngón còn lại
Ăn tạp
Đại diện: khỉ, vượn, khỉ hình người (đười ươi,
tinh tinh, gorila)
Phân biệt 3 đại diện của bộ Linh trưởng?
Tên ĐV
Đặc điểm
Chai mông lớn
Túi má lớn
Đuôi dài
Chai mông nhỏ
Không có
Không có
Không có
Không có
Không có
Bài 51 : ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (TT)
CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG
II. Bộ Linh Trưởng :
1. Đặc điểm bộ linh trưởng
- Đi bằng bàn chân
- Bàn tay, bàn chân có 5 ngón
- Ngón cái đối diện với những ngón còn lại giúp thích nghi với sự cầm nắm và leo trèo
-Ăn tạp
-Đại diện: khỉ, vượn, khỉ hình người (đười ươi, tinh tinh, gorila)
Vooc chà vá chân xám
Hiện trạng bảo tồn và mối đe dọa
Bộ Linh trưởng :
- Khoảng 25 loài ở Việt Nam, trong đó 21 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.
- Chúng thường bị săn bắt, buôn bán, làm thuốc (Nấu cao từ xương khỉ). Ở một vài nơi, khỉ bị giết chết tươi để lấy óc ăn hoặc nấu cháo.
- Chúng thường bị nuôi, nhốt làm cảnh, thường là các con non
- Mất nơi sinh sống và ô nhiễm môi trường.
Bài 51 : ĐA DẠNG CỦA LỚP THÚ (TT)
CÁC BỘ MÓNG GUỐC VÀ BỘ LINH TRƯỞNG
III. Vai trò của thú :
Cung cấp nguồn dược liệu quý: sừng, nhung, xương, mật gấu, xạ hương
Làm đồ mĩ nghệ: da, lông, ngà voi, sừng…
Vật thí nghiệm
Thực phẩm
Sức kéo
Tiêu diệt loài gặm nhấm gây hại
Đọc thông tin SGK nêu vai trò của thú
Biện Pháp :

- Không săn bắt thú
- Không làm mất nơi sinh sống của thú
Xây dựng khu bảo tồn động vật
Tổ chức chăn nuôi các loài có giá trị kinh tế
Hành động của học sinh :

- Không ăn thịt, không nuôi nhốt, không sử dụng đồ trang sức, thời trang từ thú trái phép
- Tuyên truyền, giáo dục mọi người về việc bảo vệ thú
- Thông báo cho các cơ quan chức năng khi thấy thú bị sử dụng, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép
Lông
mao
Bộ
răng
phân
hóa
4
ngăn
Máu
đỏ
tươi
2
vòng
tuần
hoàn
Thai
sinh
Bằng
sữa
mẹ
Hằng
nhiệt
IV. Đặc điểm chung của lớp thú :
Thú là lớp động vật có xương sống có tổ chức cao nhất:

Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
Có bộ lông mao bao phủ cơ thể,
Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm
Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn
Bộ não phát triển thể hiện rõ ở bán cầu não và tiểu não
Thú là động vật hằng nhiệt
IV. Đặc điểm chung của lớp thú :
CỦNG CỐ
Hãy chọn câu đúng

Câu 1: Đặc điểm chung của lớp thú
a. Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, nuôi con bằng sữa mẹ, động vật biến nhiệt
b. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, nuôi con bằng sữa mẹ, động vật biến nhiệt
c. Tim 4 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, nuôi con bằng sữa mẹ, động vật hằng nhiệt
d. Tim 3ngăn, 2 vòng tuần hoàn, nuôi con bằng sữa mẹ, động vật hằng nhiệt

Câu 2: Những loài nào thuộc bộ móng guốc

a. Kanguru, ngựa, hổ, lợn rừng, khỉ
b. Kanguru, ngựa, hổ, voi, tê giác
c. Ngựa, voi, báo, chuột, khỉ
d. Ngựa, voi, tê giác, lợn rừng, hươu sao

Câu 3: Những loài nào thuộc bộ linh trưởng

a. Chuột đồng, khỉ, nhím, hổ, ngựa
b. Khỉ, gorila, vượn, đười ươi, tinh tinh
c. Chuột đồng, khỉ, nhím, báo, voi
d. Khỉ, vượn, hổ, ngựa, voi

- Học bài 51
- Xem lại các bài trong lớp Thú, chuẩn bị bài 52 - “thực hành : xem băng hình về đời sống và tập tính của thú”
Dặn dò
Bài giảng này đoạt GIẢI KHUYẾN KHÍCH cuộc thi Soạn Bài giảng điện tử tích hợp nội dung bảo vệ động vật hoang dã vào môn sinh học lớp 7 (năm học 2014-2015), do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp với Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) tổ chức!
www.wildlifeatris k.org