CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
Giáo viên: Nguyễn Việt Cường
Môn học: Hóa học 8
AI NHANH HƠN
Trò chơi
TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH & THCS LÓNG SẬP
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án
Kí hiệu hoá học dùng để làm gì?
Kí hiệu hoá học dùng để biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án
Đơn chất là gì ?
Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án
Phân tử là gì ?
Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số ng/tử LK với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án
Hợp chất là gì ?         
           
Hợp chất là những chất được tạo nên
từ hai ng/tố hóa học trở lên.
15 giây bắt đầu
Đã hết 15 giây
Đáp án
Nguyên tố hóa học là gì ?    
                 
Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân 
- Cách ghi công thức hoá học của một chất như thế nào ?
- Công thức hoá học của các chất cho biết những điều gì ?
- Vì sao từ 118 nguyên tố hoá học có thể tạo ra hàng chục triệu chất khác nhau ?

Bài tập: Viết CTHH của các chất sau:
a) Khí metan được tạo nên từ 1C và 4H.
b) Nhôm oxit được tạo nên từ 2Al và 3.O
c) Khí clo.
d) Kim loại sắt.
e) Đơn chất cacbon.
f) Trong 1 phân tử axit sunfuric có 2H, 1S và 4.O liên kết với nhau.
g) Canxi cacbonat (Đá vôi) được tạo nên từ 1Ca, 1C, 3.O
Hoạt động nhóm nhỏ
Thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau:
Bài tập 1: Tìm chỗ sai trong các CTHH sau và sửa lại.
O2
Cl2
Cu
P
Fe
NaCl
CO2
CuSO4
Bài tập 2:
a) Cách viết sau chỉ ý gì:
5Cu: 2NaCl: 3CO2: 5H2O: 6Zn: 8O2:  
b) Dùng chữ số, kí hiệu hóa học và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau:
Ba phân tử khí hidro: Năm phân tử nước:
Bảy nguyên tử oxi: Một phân tử đồng sunfat:
Hai nguyên tử kẽm:
Bài tập 3: Viết CTHH của các hợp chất sau:
Canxi oxit (vôi sống) biết trong phân tử có 1Ca và 1.O liên kết nhau.
Amoniac biết trong phân tử có 1N và 3H.
Oxit sắt từ biết trong phân tử có 3Fe và 4.O.
Kali hidro cacbonat biết trong phân tử có 1K, 1H, 1C và 3.O.
- Học bài.
- Làm bài tập 1, 2, 3, 4 SGK trang 33, 34
- Chuẩn bị bài học tiếp theo “Bài 10: Hóa Trị”
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH