CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH
Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại nhé.
Chủ đề 1: TẾ BÀO THỰC VẬT
ÔN TẬP 1
1. Sinh vật trong tự nhiên gồm:
Vật không sống
Vật sống
Vậy vật sống khác vật không sống ở điểm nào ?
Vật sống
Vật không sống
Không trao đổi chất, không lớn lên, không sinh sản.
Có lớn lên và sinh sản.
 
* vậy :
- Đặc điểm của cơ thể sống là:
- Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và lọai bỏ các chất thải ra ngoài
- Lớn lên và sinh sản.

2. Sinh vật trong tự nhiên gồm mấy nhóm :
Thực vật
Nấm
Vi khuẩn
Động vật
Sinh học 6 chúng ta chỉ nghiên cứu chủ yếu về thực vật. Vậy TV có đặc điểm gì ?
3. Đặc điểm chung của thực vật:
+ Thực vật có khả năng tự tạo ra chất dinh dưỡng, lớn lên, sinh sản;
+ Không có khả năng di chuyển.
+ Phản ứng chậm với kích thích từ bên ngoài.
CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA ?
Cây Hoa ly
Cây Hoa hướng dương
Cây rêu
Cây dương xỉ
4. Thực vật có hoa gồm những cơ quan nào ?
Thực vật còn được chia làm 2 loại:
Cây lúa
Cây đậu
Cây sầu riêng
Cây cà phê
Cây chôm chôm
5.Vậy cái gì đã cấu tạo nên cơ thể thực vật ?
Đó chính là tế bào( Tb) thực vật.
Tế bào thực vật có cấu tạo như thế nào ?
Tế bào thực vật có hình dạng và kích thước không giống nhau

Hình 7.4. sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật
Cấu tạo tế bào thực vật:
Mô là gì ? Tập hợp các tế bào có hình dạng, kích thước, chức năng riêng giống nhau gọi là mô.
Vd: mô mềm, mô nâng đỡ, mô phân sinh ngọn...
6. Vậy tế bào lớn lên và phân chia như thế nào?
Tế bào lớn lên:
Tế bào còn non( con) Trao đổi chất tế bào trưởng thành
Tế bào phân chia như thế nào?
Hình 8.2.Sơ đồ sự phân chia tế bào
Quá trình phân bào: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.
- Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
- Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.
Các em hãy ôn tập và làm bài tập tốt nhé.Chúc tất cả các em sức khỏe và học tốt .