Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
1
1
Tổ 1 – Lớp 10C6
TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
2
2
1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên;
2. Các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc (TKI - TKX);
3. Các cuộc chiến tranh giữ nước (TKX–TK XIX);
4. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến (TK XIX - 1945);
5. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954);
6. Cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 -1975).

6
nội dung
I. LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
3
3
Tóm tắt nội dung I
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn phải chống lại kẻ thù mạnh hơn nhiều lần về quân sự, kinh tế. song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, ông cha ta đã đánh thắng nhiều kẻ thù xâm lược, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc như chiến thắng Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chương Dương, Hàm Tử ….
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dân tộc ta đã đánh thắng hai kẻ thù xâm lược có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
4
4
Nước Văn Lang ra đời mở ra lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Nhà nước Văn Lang là Nhà nước đầu tiên của dân tộc ta.
Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên là cuộc kháng chiến chống Tần (214-208 TCN), chống Triệu (184–179 TCN).
I.1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
5
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
6
6
I.2.

Dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, nhân dân ta đã kiên cường, bất khuất đấu tranh giành độc lập. Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu: Hai Bà Trưng chống quân Đông Hán (năm 40), Bà Triệu (248), Lý Bý (542), Triệu Quang Phục (548), Mai Thúc Loan (722), Phùng Hưng (766), Khúc Thừa Dụ (905). Năm 906, nhân dân ta giành được quyền tự chủ.
Tiếp đó, là hai cuộc chiến tranh chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ (931) và Ngô Quyền (938). Với chiến thắng Bạch Đằng (938), dân tộc ta giành lại được độc lập.
Sau đây là hình ảnh một số anh hùng dân tộc :
I.2. Các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc (TKI - TKX)
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
7
Hai bà Trưng ( 40 )
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
8
Bà Triệu chống nhà Ngô (248)
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
9
Lí Bí ( 542)
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
10
Ngô Quyền ( 938 )
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
11
11
Ngô Quyền
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
12
Tuy vậy, nhân dân ta đã phải tiến hành nhiều cuộc chiến tranh giữ nước như: hai lần chống Tống của Lê Hoàn và triều đại nhà Lý (Lý Thường Kiệt)
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
13
I.3.


Đất nước độc lập, trải qua nhiều triều đại PK. Thời Lý, Trần và Lê Sơ, nước ta là quốc gia cường thịnh ở Châu Á - thời kỳ văn minh Đại Việt.

I.3. Các cuộc chiến tranh giữ nước (TKX–TK XIX)
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
14
Và ba lần chống quân Nguyên-Mông (Trần Thánh Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Khánh Dư)
Trần Thánh Tông
Trần Quốc Tuấn
Trần Khánh Dư
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
15
Khởi nghĩa Lam Sơn chống Minh (Lê Lợi, Nguyễn Trãi), chiến thắng quân Thanh, quân Xiêm (Nguyễn Huệ).
Nguyễn Trãi
Lê Lợi
Nguyễn Huệ
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
16
I.4.

I.4. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến (TK XIX - 1945);
Tháng 9 năm 1958, thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm ,lược nước ta . Triều Nguyễn từng bước đầu hàng giặc cho đến năm 1884 thì hoàn toàn công nhận quyền đô hộ của Pháp trên toàn nước ta.
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
17
Phong trào kháng chiến nổi dậy và diễn ra hết sức sôi nổi và bền bỉ của nhân dân ở khắp nơi như khởi nghĩa của Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Đinh Công Tráng, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám …nhưng đều thất bại.
Trương Công Định
Nguyễn Trung Trực
Phan Đình Phùng - Khởi nghĩa Yên Thế
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
18
Khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta đã giành thắng lợi bằng cách mạng tháng Tám năm 1945.

Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
19
I.5.
Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai. Ta thực hiện mọi biện pháp để chiến tranh không xảy ra, nhưng Pháp rất ngoan cố. Ta đã đánh bại nhiều cuộc hành binh lớn của quân Pháp, và với thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Buộc Pháp phải kí hiệp định Gionenvo 1954 , miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.
Trong đó có các chiến thắng tiêu biểu như :
I.5. Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
20
Chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
21
Chiến dịch Biên giới 1950
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
22
Chiến dịch Tây Bắc 1952
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
23
Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
24
Chiến thắng Điện Biên Phủ - mốc son vàng chói lọi
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
25
I.6.
Cách mạng miền Nam phát triển từ đấu tranh chính trị lên chiến tranh cách mạng.
Mỹ thay chân Pháp xâm lược VN, phá hoại Hiệp định Giơnevơ (Hiệp định buộc Pháp từng bước rút quân ra khỏi VN, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời, sau 2 năm tổ chức tổng tuyển cử cả nước, nhưng Mỹ buộc Pháp lập Ngô Đình Diệm lên làm Thủ tướng chính quyền tay sai còn tồn tại ở miền Nam-bởi Mỹ chi 70% chi phí cho cuộc chiến tranh của Pháp ở Việt Nam) âm mưu chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, lê máy chém đi khắp miền Nam, đặt “Việt Cộng” ra ngoài vòng pháp luật.
Ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ:
Đánh bại chiến tranh chống Mỹ -Diệm (7/1954- cuối 1960), được khẳng định bằng cao trào Đồng khởi 1960, lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam phát triển nhanh chóng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời (20/12/1960), cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn chuyển sang thế tiến công.
I.6. Cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 -1975).
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
26
26
I.6.
Đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ (đầu 1961 – giữa 1965). Được khẳng định qua trận Ấp Bắc (02/01/1963), quân Giải phóng miền Nam Việt Nam phát triển lớn mạnh, thực hiện các chiến dịch tiến công: Bình Giã (02/12/1964 đến 03/01/1965); Ba Gia (25/5 đến 20/7/1965); Đồng Xoài (10/5 đến 22/7/1965) ...
Đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ (giữa 1965 đến cuối 1968) ở miền Nam và chiến tranh phá hoại lần 1 ở miền Bắc (7/2/65 - 1/11/68) của Mỹ. Được khẳng định qua các trận đầu thắng Mỹ như: Núi Thành (26/5/1965), Vạn Tường (18/8-19/8/65...; các chiến dịch tiến công và phản công như Plây-Me (19/10–26/11/65);...; đánh bại cuộc hành quân Gianxơn Xiti (22/02– 5/4/67...); Xuân Mậu Thân (1968), Chính phủ Mỹ buộc phải tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc, thực hiện đàm phán ở Hội nghị Pa-ri.
I.6. Cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 -1975).
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
27
27
Bác kêu gọi chống Mỹ - 12107
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
28
I.6.
Đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ (1/1969-1/1973); chiến tranh phá hoại miền Bắc lần 2 (6/4/72-15/1/73). Được khẳng định qua nhiều chiến dịch phản công lớn, tiêu biểu là cuộc tiến công trên toàn miền Nam 1972, chiến dịch Phòng Không Hà Nội-Hải Phòng (18/12-29/12/1972), buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri 1973.
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến CM. Được khẳng định qua thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên (4/3–3/4/75), chiến dịch Huế-Đà Nẵng (5 - 29/3/75), chiến dịch HCM (26-30/4/75), giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến CM.
I.6. Cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 -1975).
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
29
29
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
30
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ( 1975)
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
31
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ( 1975)
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
32
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ( 1975)
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
33
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ( 1975)
Ngô Vĩnh Khương_THPT TKN
34
Cảm ơn các bạn và thầy cô đã lắng nghe