Các em vẽ các bài vẽ tranh theo nội dung yêu cầu này nhé! (Khi vẽ xong nhớ giữ gìn và gom đóng vào 1 tập nộp lại cho thầy khi đi học trở lại để chấm điểm)
1. Trang trí đầu báo tường (Vẽ đầu báo tường gồm: Tên báo, số báo ra ngày nào, logo hình ảnh)
2. Đề tài An toàn giao thông ( Vẽ bài này lấy điểm kiểm tra 1 tiết)
3. Đề tài Trò chơi dân gian (có thể chọn vẽ 1 trong các trò chơi như: Chơi ô ăn quan, đá cầu, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây...)
4. Đề tài Hoạt động trong những ngày hè ( có thể chọn vẽ một số hoạt động như chăn trâu, đi bơi, thả diều, đi câu cá...)
5. Vẽ tranh đề tài tự chọn (Bài này chấm điểm)