TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN
GIÁO VIÊN: VŨ THỊ THƠM
MỸ THUẬT LỚP 7
BÀI 5 ( TIẾT 22): VẼ TRANG TRÍ
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA

Đặc điểm cấu tạo và hình thức trang trí lọ hoa.
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
I. QUAN SÁT NHẬN XÉT
- Công dụng của lọ hoa ?
- Dùng để cắm hoa
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
I. QUAN SÁT NHẬN XÉT
- Công dụng của lọ hoa ?
- Dùng để trang trí
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
I. QUAN SÁT NHẬN XÉT
- Hình dáng lọ hoa đa dạng, phong phú
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
I. QUAN SÁT NHẬN XÉT
- Hình dáng lọ hoa cũng đa dạng, phong phú
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
I. QUAN SÁT NHẬN XÉT
Lọ hoa thuỷ tinh
lọ hoa gốm sứ
lọ hoa gỗ
lọ hoa đá
lọ hoa đồng
lọ hoa giấy
lọ hoa bạc
lọ hoa mây - tre
Rất phong phú
1
2
3
4
8
7
6
5
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
- Chất liệu:
I. QUAN SÁT NHẬN XÉT
- Các bộ phận của lọ hoa ?
- Miệng lọ
- Cổ lọ
- Vai lọ
- Thân lọ
- Đáy lọ
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
I. QUAN SÁT NHẬN XÉT
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
1. Tạo dáng
II. CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA.
TRƯỜNG THCS LƯƠNG KHÁNH THIỆN
GIÁO VIÊN: VŨ THỊ THƠM
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
1. Tạo dáng
- Phác khung hình và đừờng trục.
- Xác định tỷ lệ các bộ phận.
II. CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA.
I. QUAN SÁT NHẬN XÉT
- Vẽ các nét chính.
- Vẽ chi tiết hình thành dáng lọ.
1. Tạo dáng
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
I. QUAN SÁT NHẬN XÉT
II. CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA.
- Phác khung hình và đường trục.
- Xác định tỷ lệ các bộ phận.
- Vẽ các nét chính.
Vẽ chi tiết hình thành dáng lọ.
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
II. CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA.
2. Trang trí:
- Chọn họa tiết trang trí:
hoa, lá, cỏ cây.
- Sắp xếp họa tiết
- Vẽ màu :
(nên liên tưởng chất liệu
tạo lọ hoa như gốm sứ).
1. Tạo dáng
I. QUAN SÁT NHẬN XÉT
II. CÁCH TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA.
2. Trang trí:
- Chọn họa tiết trang trí: hoa ,lá, cỏ cây.
- Sắp xếp họa tiết
- Vẽ màu :(nên liên tưởng chất liệu
tạo lọ hoa như gốm sứ).
1. Tạo dáng
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
I/ Quan sát nhận xét.
II/ Cách tạo dáng và trang trí lọ hoa.
1. Tạo dáng.
2. Trang trí.
BÀI THAM KHẢO
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5
I/ Quan sát nhận xét.
II/ Cách tạo dáng và trang trí lọ hoa.
1. Tạo dáng.
2. Trang trí.
BÀI THAM KHẢO
I/ Quan sát nhận xét.
II/ Cách tạo dáng và trang trí lọ hoa.
1. Tạo dáng.
2. Trang trí.
III/ Bài tập:
Em hãy tạo dáng và trang trí một lọ hoa theo ý thích.
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5

TỔNG KẾT
Nhận xét bài vẽ của học sinh
I/ Quan sát nhận xét.
II/ Cách tạo dáng và trang trí lọ hoa.
1. Tạo dáng.
2. Trang trí.
III/ Bài tập:
Em hãy tạo dáng và trang trí một lọ hoa theo ý thích.
Trò chơi: AI NHANH HƠN
VẼ TRANG TRÍ
Bài 5