I. Quan sát, nhận xét
VẼ TRANG TRÍ:
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA

TIẾT 7
1. Lọ hoa có nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau.
2. Họa tiết trang trí trên lọ hoa thường là hoa lá, muông thú, cảnh thiên nhiên,…
3. Màu sắc của lọ hoa cũng rất phong phú.

VẼ TRANG TRÍ:
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA
I. Quan sát, nhận xét
Một số bài trang trí lọ hoa
VẼ TRANG TRÍ:
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA
+ Không sắp xếp họa tiết thưa quá so với khoảng trống nền.
VẼ TRANG TRÍ:
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA
Muốn tạo dáng lọ hoa ta cần phải tiến hành các bước như thế nào?
II. Cách tạo dáng và trang trí lọ hoa
VẼ TRANG TRÍ:
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA
?
1. Tạo dáng
- Chọn kiểu dáng và kích thước lọ.
- Phác khung hình và đường trục.
- Xác định tỷ lệ các bộ phận.
- Tạo dáng lọ.
VẼ TRANG TRÍ:
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA
II. Cách tạo dáng và trang trí lọ hoa
2. Trang trí
- Chọn họa tiết
- Sắp xếp họa tiết
- Vẽ màu
VẼ TRANG TRÍ:
TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ LỌ HOA
III. Bài tập
Tạo dáng và trang trí lọ hoa