Các em vẽ các bài vẽ tranh theo nội dung yêu cầu này nhé! (Khi vẽ xong nhớ giữ gìn và gom đóng vào 1 tập nộp lại cho thầy khi đi học trở lại để chấm điểm)
1. Mẫu có 2 đồ vật (Vẽ cái cốc và quả bằng chất liệu bút chì đen)
2. Đề tài Ngày tết và mùa xuân ( Vẽ bài này lấy điểm kiểm tra 1 tiết)
3. Kẻ chữ in hoa nét đều (Vẽ màu các con chữ không cần vẽ màu nền)
Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm (Vẽ màu các con chữ không cần vẽ màu nền)
4. Đề tài Mẹ của em ( Có thể vẽ chân dung mẹ, mẹ đi làm, mẹ đi chợ về, mẹ chăm em, mẹ nấu ăn...)
5. Đề tài Quê hương em (Bài này chấm điểm)