Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Toán 2 Tuần 12 - 1
  • Toán 2 Tuần 12 - 2
  • Toán 2 Tuần 12 - 3
  • Toán 2 Tuần 12 - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Toán 2 Tuần 12

Đăng ngày 11/12/2014 9:30:21 PM | Thể loại: Mỹ thuật | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: 0.92 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Toán 2 Tuần 12, Mỹ thuật. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Toán 2 Tuần 12 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện Toán 2 Tuần 12 thuộc chủ đề Mỹ thuật được giới thiệu bởi thành viên Lai Phạm Thị đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Mỹ thuật , có 15 page, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Mĩ thuật ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐOÀN NGHIÊN THIẾT KẾ MÔN TOÁN LỚP HAI GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: PHẠM THỊ LAI Kiểm tra bài cũ: a/ X- 12 = 32 2, tiếp theo là Tìm x : b/ X - 9 = 18 Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014 1, nói thêm Muốn tìm số bị trừ ta thực hiện như thế nào? Kiểm tra bài cũ: Tìm x : a/ X- 12 = 32 X = 32 + 12 X = 44 b/ X- 9 = 18 X = 18 + 9 X = 27 Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014 TOÁN: 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13 – 5 Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm

http://tailieuhoctap.com/baigiangmythuat/toan-2-tuan-12.gc41zq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Mỹ thuật


TRƯỜNG TiỂU HỌC ĐOÀN NGHIÊN
THIẾT KẾ MÔN TOÁN LỚP HAI
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN:
PHẠM THỊ LAI
Kiểm tra bài cũ:
a/ X- 12 = 32
2.Tìm x :
b/ X - 9 = 18
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
1. Muốn tìm số bị trừ ta thực hiện như thế nào?
Kiểm tra bài cũ:
Tìm x :
a/ X- 12 = 32
X = 32 + 12
X = 44
b/ X- 9 = 18
X = 18 + 9
X = 27
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
TOÁN:
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13 – 5
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
13 – 5 = ?
TOÁN:
13 – 5 = 8
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
1 3
5
-
8
.Viết số13 rồi viết số 5 xuống dưới thẳng cột với số 3. Viết dấu – và kẻ vạch ngang.
.13 trừ 5 bằng 8,viết số 8 thẳng cột với số 3 và số 5 ở hàng đơn vị.
1 3 – 5 = 8
TOÁN:
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
13 – 4 =
13 – 5 =
13 – 6 =
13 – 7 =
13 – 8 =
13 – 9 =
8
7
6
5
4
9
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
TOÁN:
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
9 + 4 =
4 + 9 =
13 - 9 =
13 - 4 =
8 + 5 =
5 + 8 =
13 - 8 =
13 - 5 =
13
13
4
9
13
13
5
8
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
TOÁN:
7
4
6
9
8
Tính:
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
TOÁN:
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
TOÁN:
13 – 4 =
13 – 5 =
13 – 6 =
13 – 7 =
13 – 8 =
13 – 9 =
9
8
7
6
5
4
TOÁN:
Thứ 4 ngày 11 tháng 11 năm 2014
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 – 5
TOÁN:
TRÒ CHƠI
AI NHANH HƠN
CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG
13 – 0 = ?
A. 0
B. 13
C. 10
13 – 13 = ?
A. 0
B. 13
C. 10
Thân ái chào tạm biệt !
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi