TRÌNH BÀY KHẨU HIỆU
Tiết 21 : Vẽ trang trí

I. Quan sát nhận xét:
1. Ý nghĩa của khẩu hiệu:
Khẩu hiệu là một câu văn ngắn gọn,
mang nội dung tuyên truyền, cổ động
được trình bày trên vải, trên tường
hoặc trên giấy.
2. Những yêu cầu đối với khẩu hiệu:
+ Có sự cân đối giữa mảng chữ với tổng thể
+ Khoảng cách giữa các dòng các chữ hợp lý
+ Ngắt câu xuống dòng phù hợp
+ Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau
a. Bố cục:
RASỨCTHIĐUA HỌC TẬP TỐT
RA SỨC

THI ĐUA HỌC
TẬP TỐT
RA SỨC THI ĐUA
HỌC TẬP TỐT
Bố cục không hợp lý
Một số cách bố cục đẹp,hợp lý
Thành băng dài
Mảng chữ nhật
Mảng hình vuông
b. Chữ:
+ Chữ phải có sự thống nhất, đúng quy định,
ngay ngắn dễ đọc.
+ Chữ phải có dấu.
Chữ không thống nhất
Chữ sai quy định, không có dấu
Chữ đúng yêu cầu
c. Màu sắc:
Thường sử dụng các màu tương phản :
Ví dụ : Đỏ - Vàng ; Đỏ - Trắng ; Vàng - Lục…
RA SỨC THI ĐUA
HỌC TẬP TỐT
RA SỨC THIĐUA HỌC
TẬP TỐT
1
2
3
4
Trong những câu khẩu hiệu trên, câu nào có cách sắp xếp bố cục, chữ , màu sắc hợp lý ?
+ Hợp lý : 1
+ Bố cục không đẹp,xuống dòng chưa hợp lý : 2 ; 3 ; 4
II. Cách trình bày khẩu hiệu:

- Sắp xếp dòng chữ cân đối, chiều cao
và chiều ngang chữ phải hợp lý
.
- Phác khoảng cách của các con chữ.
- Phác nét , kẻ chữ
- Tìm màu chữ, màu nền.
III. Thực hành:
- Em hãy kẻ một khẩu hiệu với nội dung :
“ THI ĐUA HỌC TẬP TỐT”
- Khổ giấy A4
Một số bài vẽ tham khảo :
IV. Hướng dẫn về nhà :
1.Sưu tầm thêm một số khẩu hiệu.
2. Xem trước bài : Vẽ tranh cổ động
+ Tìm hiểu khái niệm : Thế nào gọi là tranh cổ động ?
+ Các bước tiến hành vẽ tranh cổ động.
+ Mỗi nhóm : sưu tầm một tranh cổ động
+ Cá nhân : chuẩn bị giấy A4, thước kẻ, chì, màu...