Giáo viên : nguyễn thị hương giang
Mĩ thuật
7
PHòNG GIáO DụC Đào tạo huyện Từ Lêm
I. Tìm và chọn nội dung đề tài.
vẽ tranh
Đề TàI Tự CHọN
Tiết
16
Hình ảnh chính của Tranh sinh hoạt, tranh chân dung, tranh tĩnh vật, tranh phong cảnh là gì?
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ

Tranh sinh hoạt
TRANH CHÂN DUNG
TRANH CHÂN DUNG
TRANH TĩNH VậT
TRANH PHONG CảNH

II. Cách vẽ:
B1: Tìm và chọn nội dung đề tài.
B2: Tìm bố cục (đẹp, chặt chẽ, rõ nội dung)
B3: Vẽ hình ảnh tiêu biểu.

B4: Vẽ màu (chọn màu phù hợp nội dung).
Đề tài:
Trò chơi
dân gian-
chơi đu
Đề tài: Chơi
ném bóng
B1: Tìm và chọn nội dung đề tài.
B2: Tìm bố cục.
B3: Vẽ hình
B4: Vẽ màu.
Đề tài:
Phong cảnh
B1: Tìm và chọn nội dung đề tài.
B2-Tìm bố cục
B3: Vẽ hình.
B4: Vẽ màu.
Một số cách sắp xếp (bố cục) hình vẽ của tranh đề tài

Nhận xét tranh mắc lỗi về bố cục
III. B�i t?p:
thi vẽ tranh
Đề tài tự chọn
Thể lệ cuộc thi:
Mỗi tổ là một nhóm.
Cả nhóm cùng nhau vẽ một bức tranh.
Yêu cầu:
+ Thời gian 20 phút.
+ Nói được tên đề tài.
+ Bố cục đẹp, rõ nội dung.
+ Vẽ được hình ảnh tiêu biểu.
+ Nêu ý nghĩa.
- Mỗi nội dung là 20 điểm, tổng điểm 100. (Nếu tổ nào vẽ xong và tô màu thì được thêm 10 điểm)
Một số tranh vẽ của các họa sĩ
và học sinh.
thi vẽ tranh
Đề tài tự chọn
Thể lệ cuộc thi:
Mỗi tổ là một nhóm.
Cả nhóm cùng nhau vẽ một bức tranh.
Yêu cầu:
+ Thời gian 20 phút.
+ Nói được tên đề tài.
+ Bố cục đẹp, rõ nội dung.
+ Vẽ được hình ảnh tiêu biểu.
+ Tô màu và nêu ý nghĩa.
- Mỗi nội dung là 20 điểm, tổng điểm 100. (Nếu tổ nào chưa tô màu thì trừ 10 điểm)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
IV. Hướng dẫn về nhà:
1. Chuẩn bị các đồ dùng học tập sau:
* Bút chì. * Tẩy.
* Màu vẽ. * Bài vẽ.
2. Giờ sau vẽ màu để hoàn thành
bức tranh.


Giờ học kết thúc
chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo
cùng toàn thể các em học sinh