CHÉP HỌA TIẾT TRANG TRÍ
DÂN TỘC
Tiết 21: Vẽ trang trí
I. Quan sát, nhận xét :
Một số họa tiết cổ
Họa tiết trên trang phục của
một số dân tộc miền núi

Họa tiết trang trí của các dân tộc Việt Nam rất phong phú, đa dạng, có sắc thái riêng.
Thường có đặc điểm sau :
Nội dung : Họa tiết thường là các hình hoa, lá, mây, sóng, nước, chim muông…

- Bố cục : Họa tiết được sắp xếp cân đối, hài hòa
- Đường nét :
+ Nét vẽ họa tiết của dân tộc Kinh thường mềm mại, uyển chuyển, phong phú.
+ Nét vẽ họa tiết các dân tộc miền núi thường giản dị, thể hiện bằng các nét chắc, khỏe.

- Màu sắc : Một số họa tiết của các dân tộc có màu sắc rực rỡ hoặc tương phản.
II. Cách chép họa tiết dân tộc :
1. Quan sát, nhận xét tìm ra đặc điểm của họa tiết
Họa tiết này có đặc điểm gì ?
Họa tiết có dạng hình tròn
Họa tiết có dạng hình tam giác
2. Phác khung hình và đường trục

3. Phác hình bằng các nét thẳng

4. Hoàn thành hình vẽ và tô màu

III. Thực hành :
Chọn và chép một họa tiết dân tộc, sau đó tô màu theo ý thích.
Khổ giấy A4.
Một số hình ảnh họa tiết tham khảo :
IV. Hướng dẫn về nhà :
1.Tìm hiểu thêm một số họa tiết trang trí.
2. Xem trước bài : Mẫu có hai đồ vật
3. Chuẩn bị giấy A4, thước kẻ, chì, màu...