Giáo viên
NGUYỄN MINH TRANG
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ÔN TẬP CÁCH NỐI CÁC VẾ
CÂU GHÉP
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LỢI TRUNG
GHI NHỚ
Có hai cách nối các vế câu ghép:
2. Nối trực tiếp (không dùng từ nối). Trong trường hợp này, giữa các vế câu cần có dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm.
1. Nối bằng các từ có tác dụng nối.
Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người bạn nói chuyện với nhau và họ đã có một cuộc tranh cãi gay gắt. Một người nổi nóng, không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia. Tuy cảm thấy bị xúc phạm nhưng anh không nói gì. Anh chỉ viết lên cát: “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ.”
Họ tiếp tục bước đi cho đến khi nhìn thấy một ốc đảo, họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát.
Người bị miệt thị lúc nãy bị sa lầy , lún dần xuống và người bạn kia đã tìm cách cứu anh.Thoát khỏi vũng lầy, ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết lấy một miếng kim loại khắc lên tảng đá dòng chữ: “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi.”
Lỗi lầm và sự biết ơn
1. hãy tìm câu ghép trong đoạn văn trên bằng cách phân tích cấu tạo từng câu:
Có hai người bạn/đang dạo bước trên sa mạc.Trong chuyến đi dài, hai người bạn/nói chuyện

với nhau và họ/đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.CN VNTN CN1 VN1

CN 2 VN2- Câu đơn -

- Câu ghép -
Một người /nổi nóng, không kiềm chế được

mình đã nặng lời miệt thị người kia.Tuy anh/cảm thấy bị xúc phạm nhưng anh/

không nói gì.CN VN

CN1 VN1 CN2

VN2


- Câu đơn -

- Câu ghép -
Anh/chỉ viết lên cát: “Hôm nay, người bạn tốt

nhất của tôi/đã làm khác đi những gì tôi nghĩ.”Họ/tiếp tục bước đi cho đến khi nhìn thấy một

ốc đảo, họ/quyết định sẽ dừng chân và tắm mát.
CN1 VN1 CN2

VN2CN1 VN1

CN2 VN2


- Câu ghép -

- Câu ghép -
Người bị miệt thị lúc nãy / bị sa lầy, lún dần xuống

và người bạn kia / đã tìm cách cứu anh.Thoát khỏi vũng lầy, ngay sau khi hồi phục, người

bạn suýt chết / lấy một miếng kim loại khắc lên tảng

đá dòng chữ: “Hôm nay, người bạn tốt nhất của

tôi / đã cứu sống tôi.”


CN1 VN1

CN2 VN2TN TN

CN1 VN1

CN2

VN 2

- Câu ghép -

- Câu ghép -
CÂU GHÉP
Người bị miệt thị lúc nãy / bị sa lầy, lún dần

xuống và người bạn kia / đã tìm cách cứu anh.


Trong chuyến đi dài, hai người bạn / nói chuyện

với nhau và họ / đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.


CN1 VN1

CN2 VN2


TN CN1 VN1

CN 2 VN2
Tuy anh / cảm thấy bị xúc phạm nhưng anh /


không nói gì.Anh / chỉ viết lên cát: “Hôm nay, người bạn tốt


nhất của tôi / đã làm khác đi.

CÂU GHÉP

CN1 VN2 CN2


VN2CN1 VN1 CN2


VN2
CÂU GHÉP
Họ / tiếp tục bước đi cho đến khi nhìn thấy một ốc

đảo, họ / quyết định sẽ dừng chân và tắm mát.

 
Thoát khỏi vũng lầy, ngay sau khi hồi phục, người

bạn suýt chết / lấy một miếng kim loại khắc lên tảng

đá dòng chữ: “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi/

đã cứu sống tôi.”

CN1 VN1


CN2 VN2
 

TN TN CN1

VN1

CN2

VN 2
2. hãy nêu cách nối các vế câu ghép:
Người bị miệt thị lúc nãy / bị sa lầy, lún dần

xuống và người bạn kia / đã tìm cách cứu anh.


CN1 VN1

CN2 VN2
Vế 2 nối với vế 1 trực tiếp
(bằng dấu phẩy)
2. hãy nêu cách nối các vế câu ghép:
Vế 2 nối với vế 1 bằng từ nối
(quan hệ từ: và)

Trong chuyến đi dài, hai người bạn/nói chuyện

với nhau và họ/đã có một cuộc tranh cãi gay gắt.
TN CN1 VN1

CN 2 VN2

2. hãy nêu cách nối các vế câu ghép:
Vế 2 nối với vế bằng 1 từ có tác dụng nối
(cặp quan hệ từ: Tuy … nhưng)
Tuy anh / cảm thấy bị xúc phạm nhưng anh /

không nói gì.


CN1 VN2 CN2

VN2
2. hãy nêu cách nối các vế câu ghép:
Vế 2 nối với vế 1 trực tiếp
(bằng dấu hai chấm)

Anh / chỉ viết lên cát: “Hôm nay, người bạn tốt

nhất của tôi / đã làm khác đi.


CN1 VN1 CN2

VN2
2. hãy nêu cách nối các vế câu ghép:
Vế 2 nối với vế bằng 1 trực tiếp
(bằng dấu phẩy)
Họ / tiếp tục bước đi cho đến khi nhìn thấy một ốc

đảo, họ / quyết định sẽ dừng chân và tắm mát.

CN1 VN1


CN2 VN2
 
2. hãy nêu cách nối các vế câu ghép:
Vế 2 nối với vế 1 trực tiếp
(bằng dấu hai chấm)
Thoát khỏi vũng lầy, ngay sau khi hồi phục, người

bạn suýt chết / lấy một miếng kim loại khắc lên tảng

đá dòng chữ: “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi/

đã cứu sống tôi.”
TN TN CN1

VN1

CN2

VN 2
- Ôn lại bài.