Diện tích : 17,1 triệu km2
Dân số : 143 triệu người (năm 2005)
Thủ đô : Mát-xcơ-va
Bài 8: Liên Bang Nga
Giáo viên: Trần Thị Thanh Bình
Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Đăc điểm vị trí và lãnh thổ Liên Bang Nga?
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
Đất nước trải ra trên 11 múi giờ
Diện tích lớn nhất thế giới (17,1 triệu km2).
Giáp nhiều đại dương, nhiều biển. nhiều quốc gia: (Có biên giới chung với 14 quốc gia)
Nằm ở cả hai châu lục Á, Âu
Tỉnh Caliningrat nằm biệt lập...
Những thuận lợi, khó khăn của vị trí lãnh thổ?
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
Giáp biển -> Thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển:...
Dễ dàng quan hệ với nhiều nước: Châu Á, Châu Âu, Châu Mĩ
Giáp Thái Bình Dương -> Dễ dàng hội nhập kinh tế thế kỉ XXI
Thuận lợi
Lãnh thổ quá lớn (11 múi giờ), đường biên giới dài ...-> Phức tạp giờ giấc, khó khăn quản lí lãnh thổ...
Hạn chế
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
* Địa hình.
Cho biết đặc điểm
địa hình của
Liên Bang Nga?
- Đa dạng, cao ở phía đông, thấp dần ở phía tây.
Chủ yếu là đồng bằng
Chủ yếu là núi, cao nguyên
- Sông Iênitxay là ranh giới chia lãnh thổ làm 2 phần
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
* Địa hình.
* Khoáng sản
Em hãy nhận xét
khoáng sản của Liên Bang Nga?
BẢNG 8.1. MỘT SỐ KHOÁNG SẢN CHÍNH CỦA LB NGA-NĂM 2004
Em hãy nhận xét
khoáng sản của Liên Bang Nga?
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
* Địa hình.
* Khoáng sản
- Phong phú, đa dạng.
- Một số loại khoáng sản trữ lượng lớn...
* Tài nguyên rừng
Rừng taiga
Rừng lá kim
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
* Địa hình.
* Khoáng sản
- Phong phú, đa dạng.
- Một số loại khoáng sản trữ lượng lớn.
* Tài nguyên rừng
- Diện tích rừng đứng đầu thế giới.
- Chủ yếu là rừng lá kim


Hình ảnh về sinh vật

Gấu xám là một biểu tượng của Nga.
Hổ Amur vùng Viễn Đông Nga
Tuần lộc
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
* Địa hình.
* Khoáng sản
* Tài nguyên rừng
* Sông, hồ
- Nhiều sông lớn có giá trị...
Hồ lớn: Hồ Bai can (Hồ nước ngọt sâu nhất TG).
- Sông đổ ra Bắc Băng Dương đóng băng vào mùa đông
- Giá trị: Phát triển giao thông (phía tây)
Tiềm năng thủy điện lớn (phía đông)
Hạn chế: Nước sông đóng băng vào mùa đông

Đặc điểm sông hồ?
Giá trị của sông hồ?
Khí hậu ôn đới
Khí hậu hàn đới
Khí hậu cận nhiệt
Em có nhận xét gì về khí hậu Liên Bang Nga?
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
* Khí hậu
- KH cận cực
- Khí hậu ôn đới
+ Ôn đới ôn hòa
+ Ôn đới lục địa
+ ôn đới hải dương
- Khí hậu cận nhiệt
- Hấp dẫn khách du lịch (Hiện tượng đêm trắng)
- Khó khăn cho sản xuất và đời sống
Nhiều vùng khí hậu giá lạnh, khô hạn.
Khoáng sản phân bố ở những nơi khó khai thác và vận chuyển.
Địa hình núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn
Lãnh thổ rộng lớn -> Khó khăn cho việc phát triển kinh tế và quản lí đất nước
Bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên hợp lí là nhiệm vụ cấp bách của LB Nga
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ
III. DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
NHÓM 1:
NGHIÊN CỨU
ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ
NHÓM 2:
NGHIÊN CỨU
ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI
Dân số Liên bang Nga qua các năm
III. DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
Dựa vào các thông tin trên
em có nhận xét gì về dân số Liên Bang Nga?
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
Dân số một số nước
(dự tính 2018. Đơn vị: triệu người)
Cô gái Nga trong trang phục truyền thống
Cô gái Tatar
Cô gái Tartanstan
Cô gái Mari
Cô gái núi Uran
Cô gái Kyrgyzstan
Cô gái Belarus
Quảng trường Đỏ về đêm
Quãng trường đỏ
Cầu quay ở Saint Petersburg
Cung điện Mùa hè
Cung điện mùa đông
Nhà văn Lev Tolstoi.
Puskin- Mặt trời của thi ca Nga
Phi hành gia
Valentina Vladimirovna Tereshkova
(nữ phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ)
Lãnh tụ
Vladimir Ilyich Lenin
(1870-1924)
Yelena Serova, (nữ phi hành gia thứ 3 bay vào vũ trụ)
Trường Đại học Tổng hợp
Quốc gia Belgorod
Trường Đại học tổng hợp quốc gia Lô-mô-nô-xốp
TÀU VŨ TRỤ CỦA NGA
TÀU VŨ TRỤ CỦA NGA
Mật độ dân số (người/km2)
III. DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
1. Dân cư
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
- Đông dân , tỷ lệ gia tăng dân số thấp.
Trước 2005 dân số giảm. Gần dây dân số tăng. Nguyên nhân?
- Nhiều dân tộc (hơn 100 dân tộc), 80% là người Nga.
- Mật độ dân số thấp, phân bố không đều (4/5 dân số ở Đông Âu)
-Tỷ lệ thị dân trên 70%
Dân số một số nước
(dự tính 2018. Đơn vị: triệu người)
III. DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI
Bài 8: LIÊN BANG NGA
Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
- Đông dân , tỷ lệ gia tăng dân số thấp.
- Nhiều dân tộc (hơn 100 dân tộc), 80% là người Nga.
- Mật độ dân số thấp, phân bố không đều (4/5 dân số ở Đông Âu)
-Tỷ lệ thị dân trên 70%
1. DÂN CƯ
2. XÃ HỘI
- Có tiềm lực lớn về khoa học và văn hóa: nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình khoa học lớn có giá trị...VD:...
- Nhiều nhà bác học, nhà văn, nhà soạn nhạc nhà khoa học... nổi tiếng thế giới
- Trình độ học vấn cao...
Câu 1. Ranh giới hai miền địa hình của Liên Bang Nga được xác định là:
A. Dãy Uran B. Sông Obi
C. Sông Iênitxây D. Sông Lê na
Bài tập củng cố
Câu 3. Tỉnh Kaliningrat nằm biệt lập với lãnh thổ LB Nga, có vị trí tiếp giáp với:
A. Ba Lan và Cadăcxtan B. Ba Lan và Bêlarút
C. Ba Lan và Lítva D. Ba Lan và Extônia
Câu 5: Phần lớn lãnh thổ LB Nga nằm ở vành đai khí hậu:
A. Ôn đới B. Cận nhiệt đới
C. Nhiệt đới D Hàn đới
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vị trí địa lí, lãnh thổ của LB Nga: A. Quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, nằm ở hai châu á - Âu, trải dài trên 12 múi giờ
B. Đường biên giới dài xấp xỉ chiều dài xích đạo
C. Tiếp giáp với nhiều quốc gia nhất trên thế giới
D. Tỉnh Kaliningrat nằm biệt lập với lãnh thổ LB Nga
Câu 4. LB Nga tiếp giáp với Thái Bình Dương ở phía:
A. Bắc B. Đông
C. Tây và tây nam D. Bắc và tây nam
Bài tập củng cố
Câu 6. Ranh giới giữa châu Âu và châu Á trên lãnh thổ LB Nga là:
A. Dãy Uran B. Sông Obi
C. Sông Iênitxây D. Nin Capcadơ
Câu 10. Đại bộ phận địa hình phía tây của Liên Bang Nga là:
A. Đồng bằng và cao nguyên
B. Đồng bằng và núi thấp
C. Vùng trũng và đồng bằng
d. Núi và cao nguyên
Câu 7. Diện tích đất nông nghiệp của LB Nga chủ yếu nằm ở:
A. Đông Âu B.Vùng Viễn đông
C.Trung tâm Xibia D. Tây Xibia
Câu 8. Kiểu địa hình chủ yếu ở đồng bằng Tây Xibia là:
A. Vùng trũng B. Đầm lầy
C. Đồng bằng xen lẫn nhiều núi sót D.Tất cả các dạng địa hình trên
Câu 9. Con sông lớn nhất ở đồng bằng Đông Âu là:
A. Sông Vônga B. Sông Đanuýp
C. Sông Obi D. Sông Lêna
The end
Xin chân thành cảm ơn!