CÁC THÂY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 1A4

-
-
?
Giáo viên: Toàn Thị Vi
Trường THTT Cao Lộc

- Lớp mình có bao nhiêu bạn ?
- Được chia làm mấy tổ ?
Kiểm tra bài cũ
Thư tư ngày 13 tháng 11 năm 2019
Giáo dục lối sống

NÓI LỜI XIN LỖI

Kết luận: Khi mắc lỗi, khi làm phiền người khác, em cần nói lời xin lỗi.
Khi mắc lỗi, khi làm phiền người khác,
em cần làm gì ?
Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019
Giáo dục lối sống


NÓI LỜI XIN LỖI
Giáo dục lối sống

NÓI LỜI XIN LỖI

Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019
Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019
Giáo dục lối sống

NÓI LỜI XIN LỖI

Giáo dục lối sống

NÓI LỜI XIN LỖI

Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019
Thứ tư ngày 12 tháng 2 năm 2019
Giáo dục lối sống

NÓI LỜI XIN LỖI

Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2019
Giáo dục lối sống

NÓI LỜI XIN LỖI

Thứ tư ngày 13 tháng 2 năm 2019
Giáo dục lối sống

NÓI LỜI XIN LỖI

Thứ tư ngày 13 tháng 11năm 2019
Giáo dục lối sống

NÓI LỜI XIN LỖI

Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019
Giáo dục lối sống

NÓI LỜI XIN LỖI

- Khi mắc lỗi, khi làm phiền người khác, em cần nói lời xin lỗi.
- Nhận ra lỗi, biết nói lời xin lỗi và không mắc lỗi tương tự là việc cần làm.
Thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019
Giáo dục lối sống

NÓI LỜI XIN LỖI

Thứ tư ngày 11 tháng 11 năm 2019
Giáo dục lối sống
NÓI LỜI XIN LỖI

Liên hệ ?
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
1 A4