GIÁO ÁN
Phát triển thể chất
Vận động:
Đi thăng bằng trên ghế thể dục.
Trò chơi: Chuyển gạo
GV: Đinh Thị Thủy
Chủ đề: trường mầm non
Xin chào mừng các bạn đến với
chương trình chúng tôi là chiến sĩ
Phần 2: Chiến sĩ khỏe
Phần 3: Thử tài chiến sĩ
Phần thứ 1:
Chiến sỹ vui
Phần thứ 2:
Chiến sỹ khỏe
VĐCB: Đi thăng bằng
trên ghế thể dục
Phần thứ 3
Thử tài chiến sỹ
Tạm
biệt
các
em

Chăm ngoan học giỏi.
Chúc các em