Đây là những hoạt động gì?
Làm mây tre đan xuất khẩu
Chạm khắc đá
Sản xuất nông nghiệp
Sản xuất may mặc
Những công nhân, nông dân tạo ra sản phẩm vật chất, những nghệ sĩ tạo ra các sản phẩm tinh thần phục vụ nhu cầu của con người.
Những hoạt động đó được gọi chung là: LAO ĐỘNG.
Tiết 23 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (Tiết 1)
Nội dung bài học
1. Khái niệm lao động.
2. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.
3. Vai trò của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
4. Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của mình
BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG
CỦA CÔNG DÂN (T1)
I. Đặt vấn đề: Tình huống
1. Ông An là nghệ nhân nổi tiếng về đồ gỗ mĩ nghệ. Thấy nhiều thanh niên mới lớn trong làng bỏ nhà lang thang lên thành phố kiếm sống, ông tập trung họ lại, mở lớp dạy nghề, đồng thời hướng dẫn các em sử dụng những đồ vật tư thừa trong sản xuất làm ra các sản phẩm lưu niệm bằng gỗ xinh xắn để bán lấy tiền giúp các em đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Nhiều người thấy thế cho rằng, ông An làm như vậy là bóc lột, lợi dụng sức lao động của người khác để trục lợi.
Em có suy nghĩ gì về việc làm của ông An?
I. Đặt vấn đề
Nhận xét: Việc ông An mở lớp dạy nghề tạo điều kiện cho thanh niên có việc làm, có thu nhập là việc làm đúng.
=> Góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và được nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện.
BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN ( T1)
Tiết 23 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (Tiết 1)
II. Nội dung bài học
1. Khái niệm lao động.
Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
Nghệ thuật
Xây dựng
Dạy học
Nghiên cứu
Diễn viên Bảo Hân
Nhà báo Lại Văn Sâm
Tiết 23 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (Tiết 1)
II. Nội dung bài học
1. Khái niệm lao động.
* Vai trò của lao động.
- Là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người.
- Là nhân tố quyết định sự tồn tại tại, phát triển của xã hội.


Hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải, vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.
Tiết 23 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (Tiết 1)
II. Nội dung bài học
1. Khái niệm lao động.
2. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.
a. Quyền lao động của công dân:
+ Học nghề
+ Tìm việc
+ Chọn nghề
+ Đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình
Khoản 3. Điều 5:
"…Mọi hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hút lao động đều được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hoặc giúp đỡ.”
(Trích Bộ Luật Lao động năm 2002)
Tình huống:
Năm nay Minh 25 tuổi, hàng ngày anh không làm việc gì cả mà chỉ ăn chơi. Thấy vậy, Huy là bạn anh có khuyên nên đi làm để ít ra nuôi được bản thân mình. Thế nhưng, Minh không nghe mà trả lời lại rằng “ Nuôi con là việc của bố mẹ, bố mẹ tớ vẫn đủ điều kiện để nuôi tớ thì việc gì tớ phải đi làm”
Em có suy nghĩ gì về câu trả lời của Minh?
II. Nội dung bài học

Gợi ý trả lời:
Câu trả lời của Minh là không đúng vì:
Trước hết, bố mẹ anh không thể nuôi anh cả đời, nếu anh không tự nuôi bản thân anh sẽ không thể tồn tại hoặc anh sẽ là trở ngại của xã hội.
Nếu ai cũng nghĩ như anh thì sẽ không có ai tạo ra của cải vật chất hay tinh thần để phục vụ đời sống con người, như vậy, xã hội sẽ không thể duy trì.
Tiết 23 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (Tiết 1)
II. Nội dung bài học
1. Khái niệm lao động.
2. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.
a. Quyền lao động của công dân:
b. Nghĩa vụ lao động của công dân:
+ Tự nuôi bản thân
+ Nuôi sống gia đình
+ Duy trì và phát triển đất nước.
Câu 1. Điền những từ sau:
nghĩa vụ
nguồn sống
xấu hổ
vẻ vang
trách nhiệm
thấp kém
"Lao động là …………… thiêng liêng, là……………..., nguồn hạnh phúc của chúng ta. Trong xã hội ta không có nghề nào……………, chỉ có những kẻ lười biếng, ỉ lại, mới đáng………….Người nấu bếp, người quét rác cũng như thầy giáo, kĩ sư, nếu làm trọn……………… thì đều ………….như nhau”
(Hồ Chí Minh toàn tập)
BÀI TẬP
Câu 2: Làm ca sĩ, diễn viên có phải là lao động không?

Không

Câu 3. Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì?

Học tập, rèn luyện đạo đức, sức khỏe.
Giúp đỡ gia đình
Làm những công việc phù hợp
Tham gia tích cực các công việc của tập thể...
Bài 14:Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
Trò chơi
TỤC NGỮ VỀ LAO ĐỘNG
Điền vào câu tục ngữ sau ?
“chân lấm tay...”?
ĐÁP ÁN: BÙN
Điền vào câu tục ngữ sau ?
“Bán mặt cho đất, bán... cho trời”
A. Mông B.Lưng C. Đầu
s
đ
5s
B. Lưng
Điền vào câu tục ngữ sau:
Buôn có..., bán có phường
A.Tổ B. Phố C. Bạn D. Bè
C. Bạn
Hãy điền vào câu tục ngữ sau?
“Tay...hàm...”
ĐÁP ÁN:...làm...nhai
Điền vào câu tục ngữ sau:
“Một nghề thì..., đống nghề thì chết”
ĐÁP ÁN: sống
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm.
(Hoàng Trung Thông)
Há miệng chờ sung.
(Thành ngữ)
Bài cũ:
- Học bài theo nội dung bài học (mục 1,2)
- Làm hoàn thành các bài tập 1,3,4,5 trong SGK.
- Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ, tấm gương nói về lao động
Bài mới:
Chuẩn bị tiết 2 của bài: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ