Truyện Kiều
Nguyễn Du
Phần I : Tác giả
Cuộc đời của Nguyễn Du :
Khái quát những nét chính về bản thân tác giả ?
Nguyễn Du ( 1765 – 1820 ) sinh tại Thăng Long, tổ tiên ở Nam Sơn ( Hà Tây ) sau di cư vào Nghi Xuân – Hà Tĩnh
Những đặc điểm nào đã ảnh hưởng như thế nào đến con người và tư tưởng của Nguyễn Du ?
+2
+3
Những nhân tố ảnh hưởng đến sáng tác của Nguyễn Du ?
Nêu các sáng tác chính bằng chữ HÁN của Nguyễn Du và hoàn cảnh ra đời ?
+ cảm thông những thân phận bé nhỏ dưới đáy xã hội
Kể tên các tác phẩm bằng chữ Nôm của Nguyễn Du ?
Gồm : Đoạn trường tân thanh ( truyện thơ )
Văn chiêu hồn ( văn tế )
-> hoàn thiện khi làm quan nhà Nguyễn
-> Sáng tác bằng chữ Nôm
- “ Đoạn trường tân thanh ”_Truyện Kiều – dựa theo “ Kim Vân Kiều truyện ” của Thanh Tâm Tài Nhân
Quỷ không đầu than khóc đêm mưa
Cho hay thành bại là cơ
Mà cô hồn biết bao giờ cho tan!

Cũng có kẻ màn lan trướng huệ,
Những cậy mình cung quế Hằng Nga,
-> Nguyễn Khuyến
1.D 2.B 3.E
4.A 5.C
A
B
C