Lịch sử
2. Tại sao nói: Ngày 30- 4 -1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?
1. Thái độ của Dương Văn Minh và chính quyền Sài Gòn như thế nào khi quân Gỉai phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập?
Kiểm tra bài cũ:
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
TRONG CẢ NƯỚC
(từ 1975 đến nay)

- CUỘC TỔNG TUYỂN CỬ NGÀY 25/04/1976
HOẠT ĐỘNG 1:
Đọc SGK từ “Ngày 25/4/1975 …tổng số cử tri đi bầu.
1/Ngày 24/04/1976 trên đất nước ta diễn ra sự kiện
lịch sử gì?
2/ Quang cảnh Hà Nội,Sài Gòn và khắp nơi trên
đất nước ta trong ngày này như thế nào?
3/Tinh thần của nhân dân ta trong ngày này ra sao?
4/Kết quả của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trên cả nước ngày 25/04/1976?
5/ Vì sao nói ngày 25/04/1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta ?

THẢO LUẬN NHÓM 4
Ngày 25/04/1976 nhân dân ta vui mừng, phấn khởi đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nước.
Ngày 25/04/1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta vì ngày này là ngày dân tộc ta hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước sau bao nhiêu năm dài chiến tranh gian khổ.
HOẠT ĐỘNG 2:
NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA

1. Nêu những quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên,Quốc hội khóa VI ?
2. Sự kiện Quốc hội khóa VI gợi cho ta nhớ sự kiện lịch sử gì trước đó?
3. Những quyết định của kì họp đầu tiên, Quốc hội khóa VI thể hiện điều gì?
Sau cuộc bầu cử Quốc hội thống nhất và kì họp thứ nhất của Quốc hội thống nhất nước ta có một bộ máy nhà nước chung thống nhất,tạo điều kiện để cả nước cùng đi lên xã hội chũ nghĩa.
Nhân dân Tây Nguyên bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội nước Việt Nam thống nhất (khóa VI)
Quang cảnh khai mạc kì họp thứ I, khóa VI, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất
Quốc hội biểu quyết đưa ra các quyết định
quan trọng.
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Tôn Đức Thắng
Chủ tịch nước
Phạm Văn Đồng
Thủ tướng chính phủ.
Trường Chinh
Chủ tịch Quốc hội.
TRÒ CHƠI
BẠN CHỌN BÓNG NÀO ?
1
2
3
Ngày 25-4-1976, ở nước ta đã diễn ra sự kiện lịch sử gì?
 Ngày 25-4-1976, cuộc Tổng tuyển cử diễn ra trong cả nước bầu quốc hội chung.
1. Nêu những quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên,Quốc hội khóa VI ?
3. Những quyết định của kì họp đầu tiên,
Quốc hội khóa VI thể hiện điều gì?
CẢM ƠN CÁC EM
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE !