Bài thuyết trình
Tổ 1
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên chống lại chế độ Bắc thuộc, đánh đuổi thế lực cai trị của Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ. Người lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa là hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị.
Nguyên nhân
Ngọc trai
Sừng tê giác
Đồi mồi
Ngà voi
SẢN VẬT CỐNG NẠP
“Một xin rửa sạch thù nhà
Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng
Ba kẻo oan ức lòng chồng
Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này”
(Thiên Nam ngữ lục)
Nguyên nhân trực tiếp
Nguyên nhân gián tiếp
Chế độ cai trị hà khắc của chính quyền nhà Hán ở phương Bắc: Sự áp bức, bóc lột, chèn ép nhân dân cùng với các chính sách đồng hóa người Việt tại Giao Chỉ.
Quan Tô Định bất nhân: Sự tham lam, tàn bạo, tăng phụ dịch và thuế khóa của quan Tô Địch đã khiến người dân sống lầm than. Điều này dẫn đến sự mâu thuẫn giữa nhân dân, các quan viên người Việt với chế độ thống trị của nhà Hán ngày càng gay gắt hơn.
Sự việc gia đình của Trưng Trắc: Thi Sách chồng của Trưng Trắc bị quan thái thú Tô Định giết để dập tắt ý định chống đối của các thủ lĩnh dân ta.
Diễn biến
- Mùa xuân năm 40, Hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn(Hà Tây)

- Nghĩa quân làm chủ Mê Linh
-Tô Định bỏ trốn về nước
- Bao vây thành Luy Lâu
- Tiến xuống Cổ Loa
Nơi Hai Bà Trưng khởi nghĩa :
Hướng tấn công của quân ta:
Nơi nghĩa quân ta dành thắng lợi:
Đường rút chạy của quân giặc:

Cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi
Sau cuộc khởi nghĩa, Trưng Trắc được nhân dân suy tôn làm vua, đóng đô ở Mê Linh
Lên làm vua, Trưng Vương bắt tay ngay vào việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ và xá thuế trong 2 năm liền cho nhân dân ba quận
Mùa hè năm 42, Mã Viện được vua Hán cử làm chỉ huy một đạo quân sang xâm lược nước ta.
Cuộc kháng chiến do Hai Bà Trưng lãnh đạo đã diễn ra quyết liệt nhưng do lực lượng yếu nên cuối cùng đã thất bại
=> Cuộc khởi nghĩa thể hiện khí phách anh hùng của dân tộc và vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam
Tranh dân gian khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Kết quả
Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng dành được thắng lợi lần 1 vào năm 40 nhưng lại gặp phải thất bại sau khi nhà Hán tăng cường chi viện vào năm 42 và cuộc kháng chiến kéo dài đến hết năm 43 mới kết thúc.
Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng tuy cuối cùng vẫn gặp phải thất bại nhưng cũng đã giành được thắng lợi to lớn. Nguyên nhân của thắng lợi này là do sự ủng hộ hết mình của nhân dân, sự chỉ huy xuất sắc của Hai Bà Trưng và sự chiến đấu anh dũng của nghĩa quân.
Ý nghĩa
Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 đã khôi phục được nền độc lập của dân tộc, mở ra một trang mới trong lịch sử.
Trong và sau thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã cho thấy được tinh thần yêu nước, ý chí quyết đấu, quyết thắng của nhân dân trong việc giành lại độc lập chủ quyền của đất nước.
Khẳng định vai trò của người phụ nữ Việt Nam, mạnh mẽ – kiên cường.
Video tổng hợp
Các thành viên tổ 1
Cảm ơn cô và các bạn lắng nghe