TRƯỜNG MẦM NON ONG VÀNG
Truyện cổ tích
CHỦ ĐỀ:ĐỘNG VẬT
CÁO THỎ VÀ GÀ TRỐNG
GV; NGUYỄN THỊ HƯƠNG