Trường mầm non Hoa Mai
Chủ đề: Các Hiện Tượng Tự Nhiên
Đề tài: Thứ tự các mùa trong năm
Đối tượng: 5-6 tuổi
Giáo viên: Phạm Thị Hiến
Mùa xuân
1
Mùa hè
2
Mùa thu
3
Mùa đông
4
1
2
4
3
Thứ tự các mùa trong năm