TRƯỜNG MẦM NON MỸ LUNG
“So sánh số lượng của 3 nhóm
trong phạm vi 8"
Người thực hiện: Nguyễn Thu Hà
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
Ôn số lượng 8
Nhạc: Gà trống, mèo con và cún con
Hoạt động 2:
So sánh số lượng của 3 nhóm trong phạm vi 8
Nhạc: Gà trống, mèo con và cún con
Hoạt động 3: Trò chơi
Trò chơi: Nói đúng
Hoạt động 4: Trò chơi
Trò chơi: Thi xem ai nhanh
KẾT THÚC