TÁCH, GỘP TRONG PHẠM VI 8
GV: HOÀNG THỊ THANH
NGÀY DAY: 13/01/2020
LỚP : LÁ 2
TRƯỜNG MN SAO MAI
1. Ổn định

2. Ôn số lượng trong phạm vi 8
Chơi trò chơi : tạo nhóm có 8 đối tượng
8
8
TÁCH 8 ĐỐI TƯỢNG
8
7
1
8
2
6
Nhóm 3 và 5
8
3
5
8
4
4
Trò chơi:
TC1: Tạo nhóm và tách nhóm có 8 đối tượng
TC2: Tạo nhóm và nối số tương ứng