SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO MANG YANG
TRƯỜNG MẦM NON TT KON DƠNG
Chủ điểm : Hiện tượng tự nhiên
Làm Quen Văn Học
Đề tài: Truyện: Câu chuyện về giọt nước
Giáo viên thiết kế: Nguyễn Thị Lúy
Tiết dạy đã hoàn thành
Xin chân thành cảm ơn