chào mừng
đến với lớp lá 5


I/-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Trẻ đọc thơ diễn cảm
- Trẻ bieát quí troïng caùi baùt do coâng söùc lao ñoäng cuûa cha meï laøm ra
- Treû bieát ñoïc thô dieãn caûm ,nhòp nhaøng
II/- CHUẨN BỊ:
- Tranh bài thơ “ Caùi baùt xinh xinh”
- Cô đọc thơ diễn cảm
- Moät soá baùt cho treû xem
- Maùy vi tính ,ñaøn
Hoạt động 1:
- Hát :"Cháu yêu cô chú công nhân"
Trò chuyện cùng trẻ Giới thiệu một số tranh ảnh
giới thiệu đề tài
HOẠT ĐỘNG 2
đọc thơ diễn cảm
Mẹ cha công tác
Nhà máy bát tràng
Mang về cho bé
Cái bát xinh xinh.
Có cành hoa cúc
Nở xoè rung rinh.
Cái bát xinh xinh
tác giả : Thanh Hoà

Từ hòn đất sét
Qua bàn tay cha
Qua bàn tay mẹ
Thành cái bát hoa.
Nâng niu bé giữ
Mỗi bữa hàng ngày
Công cha ,công mẹ
Bé cầm trên tay.
câu hỏi đàm thoại
cái bát xinh xinh
hoạt động 3
cùng cháu đọc thơ
hoạt động 4
cũng cố - giáo dục
hoạt động 5
cho trẻ chia 2 nhóm chơi:
Trò chơi những người thợ giỏi
chúc các cháu vui khỏe
chăm ngoan !
nhận xét - cắm hoa