Nhiệt liệt chào mừng các cô giáo về dự giờ- lớp lá 2
Giáo viên: TRẦN THỊ SAO LY
Trường: Mầm non Vĩnh Thạnh
Đề tài: NHẬN BIẾT MỐI QUAN HỆ HƠN KÉM TRONG PHẠM VI 5
--------*****----------
Ôn luyện nhận biết số lượng và chữ số trong phạm vi 5
TRÒ CHƠI HỘP QUÀ MAY MẮN
5
4
3
2
NHẬN BIẾT MỐI QUAN HỆ HƠN KÉM VỀ SỐ LƯỢNG 5
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
5
3
2
1
5
VÒNG QUAY KỲ DIỆU


QUAY SỐ


QUAY CHỮ
3
Nhà em có 5 chó xù
2 con chạy mất hỏi còn mấy con?
QUAY SỐ
Nhà Hoa cần 5 con gà
3 con đã có thêm vào bao nhiêu?
2
QUAY SỐ
QUAY SỐ
Trong vườn có 5 bông hồng
3 bông cho mất hỏi còn mấy bông?
2
QUAY SỐ
Nhà Na cần 5 quả cà
2 quả đã có thêm vào bao nhiêu?
Thêm 3
QUAY SỐ
Nhà em cần 5 ghế ngồi
1 ghế có sẵn thêm vào bao nhiêu?
4
Ô CỬA SẮC MÀU
r
v
x
5
v
x
5


x
5
3
3
4
4
2