TRÒ CHƠI : AI BẢO?
KIỂM TRA BÀI CŨ
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
Câu 1: Những con vật nào sau
đây không phải là côn trùng?

A/ Gián, ruồi, bướm, bọ hung.
B/ Bướm, kiến, rệp, bọ ngựa.
C/ Bọ hung, vịt, gián, gà.
D/ Kiến, mối, bọ xít, rệp.
Câu 2: Câu nào sau đây mô tả
đúng chu trình sinh sản của ruồi?

Ruồitrứngdòinhộngruồi.
B. Nhộngtrứngdòiruồi.
C. Trứngnhộngdòiruồi.
D. Ruồinhộngdòitrứngruồi.
Câu 3: Câu nào sau đây không
phải là cách diệt ruồi và gián?

A/ Giữ vệ sinh môi trường.
B/ Phun thuốc diệt ruồi, diệt gián.
C/ Giữ vệ sinh nhà ở, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi…
D/ Thả rác bẩn ra môi trường.
Ếch là loài động vật không đuôi, thân ngắn, da trần, sống trên cạn, dưới nước.
ỦY BAN NHÂN DÂNQUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LỢI TRUNG
SỰ SINH SẢN
CỦA ẾCH
Giáo viên: Nguyễn Minh Trang
Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA LOÀI ẾCH
Thứ hai, ngày 01 tháng 04 năm 2019
HOẠT ĐỘNG 1:
TÌM HIỂU VỀ LOÀI ẾCH
2
3
4
5
6
1
“Đưa ếch về ao”
Ếch thường sống ở đâu?
Ếch sống được cả ở trên cạn và dưới nước. Ếch thường sống ở bờ bờ ao, hồ, đầm lầy.
1
Ếch thường kêu khi nào?
Ếch thường kêu vào ban đêm, nhất là sau những trận mưa rào rào mùa hè.
2
Ếch đẻ trứng hay đẻ con?
Ếch đẻ trứng.
3
Ếch đẻ trứng vào mùa nào?
Ếch thường đẻ trứng vào đầu mùa hạ.
4
Ếch thường đẻ trứng ở đâu?
Ếch đẻ trứng xuống nước thành những chùm nổi lềnh bềnh trên mặt mặt nước.
5
Trứng ếch nở thành gì?
Trứng ếch nở thành
nòng nọc.
6
Em biết gì về
loài ếch?

Đầu mùa hạ, ngay sau cơn mưa lớn, vào ban đêm, ta thường nghe thấy tiếng ếch kêu. Đó là tiếng ếch đực gọi ếch cái.
Ếch cái đẻ trứng xuống nước thành những chùm nổi lềnh bềnh trên mặt nước.Trứng ếch đã được thụ tinh nở ra nòng nọc,nòng
nọc phát triển thành ếch.
Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA LOÀI ẾCH
Thứ hai, ngày 01 tháng 04 năm 2019
HOẠT ĐỘNG 2:
CHU TRÌNH SINH SẢN
CỦA LOÀI ẾCH
1
2
3
4
4
6
7
8
Ếch đực đang gọi ếch cái ở bờ ao.
Ếch cái đẻ trứng thành chùm nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Sự sinh sản của ếch
1
2
3.Trứng ếch mới nở
4. Nòng nọc con có đầu tròn, đuôi dài và dẹp.
7.Ếch con đủ 4 chân, đuôi ngắn lại, bắt đầu nhảy lên bờ.
8. Ếch trưởng thành
5. Nòng nọc lớn dần, hai chân sau mọc ra.
6. Nòng nọc mọc tiếp hai chân trước.
1/ Nòng nọc sống ở đâu?
2/ Khi lớn nòng nọc mọc chân
nào trước, chân nào sau?
3/ Ếch sống ở đâu?
4/ Ếch khác nòng nọc ở điểm nào?
Nêu sự sinh
sản của ếch?

Ếch là động vật đẻ trứng. Trong quá trình phát triển, ếch vừa trải qua cuộc sống dưới nước, vừa trải qua cuộc sống trên cạn. Giai đoạn là nòng nọc chỉ sống được dưới nước.
Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA LOÀI ẾCH
Thứ hai, ngày 01 tháng 04 năm 2019
HOẠT ĐỘNG 3:
VẼ SƠ ĐỒ CHU TRÌNH SINH
SẢN CỦA LOÀI ẾCH
Trứng
Nòng nọc phát triển
Nòng nọc mới nở
Ếch con
Ếch trưởng thành
Ếch
Vẽ sơ đồ chu trình sinh sản của ếch

TRÒ CHƠI TIẾP SỨC:

< CÁCH CHƠI >
- Chia lớp thành 4 tổ. Cả lớp vẽ chu trình sinh sản ngắn gọn của ếch vào vở.
- 1 tổ chọn 4 bạn tiếp sức vẽ chu trình sinh sản vào giấy.
- 2 tổ vẽ nhanh nhất sẽ được chọn, trình bày.
Trứng
Nòng nọc
Ếch

Đầu mùa hạ, ngay sau cơn mưa lớn, vào ban đêm, ta thường nghe thấy tiếng ếch kêu. Đó là tiếng kêu của ếch đực gọi ếch cái. Ếch cái đẻ trứng xuống nước tạo thành những chùm nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trứng ếch đã được thụ tinh nở ra nòng nọc, nòng nọc phát triển thành ếch.
Sự sinh sản của ếch
CỦNG CỐ
Ếch là động vật có ích.
Chúng ăn các côn trùng Sâu
Bọ có hại. Ếch còn là Loại
động vật cung cấp Chất đạm
có giá trị dinh DưỠng và còn
làm thuốc. Chúng ta cần bào
vệ loài Ếch.
DẶN DÒ:
- Học thuộc ghi nhớ.
- Tìm hiểu sự sinh sản và nuôi con của chim.