Chủ đề : Mừng Đảng , Mừng Xuân
Tổ 3 , Tổ 4
Tìm hiểu chung
Đảng Cộng sản Việt Nam
Là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp , đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam.
Thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 với người sáng lập là Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đó là một mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. 
Văn nghệ
Mời các bạn cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đến từ tổ 3 và tổ 4
Đây là phong tục gì ?
Lì xì cho trẻ
Đây là phong tục gì ?
Chơi hoa ngày tết
Đây là phong tục gì ?
Xin chữ đầu xuân
Đây là phong tục gì ?
Đón giao thừa
Đây là phong tục gì ?
Hái lộc đầu năm
Đi lễ đầu xuân
Đây là phong tục gì ?
Đây là phong tục gì ?
Tiễn ông táo về trời