MÔN HOÁ HỌC 8
TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH & THCS LÓNG SẬP
Gv: Nguyễn Việt Cường
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thế nào là phản ứng thế. Viết PTHH minh họa?

2. Nêu cách nhận biết khí hiđrô và khí oxi?
a. Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi
+
-
Mô hình
máy điện phân nước
B
A
C
+
-
1
2
1
B
A
Mô hình thí nghiệm
điện phân nước
? Khi cho dòng điện một chiều đi qua, trên bề mặt hai điện cực có hiện tượng gì?
? Hãy cho biết tỉ lệ thể tích giữa khí H2 và khí O2 thu được trong
ống nghiệm.
? Viết phương trình biểu diễn sự phân hủy nước bằng dòng điện.
1
3
4
2
O2
H2
+
Theo dõi sơ đồ thí nghiệm và trả lời câu hỏi:
-Trước thí nghiệm thể tích hidro và oxi được bơm vào mấy phần?
Trả lời: Trước thí nghiệm trong ống chứa 2 phần thể tích oxi và 2 phần thể tích hidro.
1
3
4
2
- Khi có tia lửa điện, có hiện tượng gì ? Chất khí còn lại trong ống là khí gì? Nêu kết luận và viết phương trình hóa học xảy ra?
Trả lời: Mực nước trong ống dâng lên chiếm 3 phần thể tích khí.
Một phần thể tích khí còn lại làm que đóm bùng cháy là khí oxi.
=> Một thể tích oxi đã hóa hợp với 2 thể tích hidro để tạo thành nước.
PTHH: 2H2 + O2 2H2O
..
.

? Giả sử có 1 mol oxi tham gia phản ứng. Hãy tính.
+ Tỉ lệ về thể tích giữa Hiđro và Oxi trong nước.
+ Tỉ lệ về khối lượng giữa Hiđro và Oxi trong nước.
+ Thành phần % về khối lượng của Hiđro và Oxi trong nước.
Giải:
*Giả sử có 1 mol Oxi phản ứng:
- Tỉ lệ thể tích: VH2 : VO2 = 2:1
-Khối lượng H2 đã phản ứng là:
mH2 =nH2. MH2= 2 . 2 = 4 (gam)
-Khối lượng O2 đã phản ứng là:
mO2 =nO2 . MO2 = 1 .32 = 32 (gam)
-Tỉ lệ về khối lượng giữa Hiđro và Oxi trong nước là:


-Thành phần % về khối lượng của Hiđro
và Oxi trong nước là:


HÃY CHO BIẾT:
1. Nước là hợp chất tạo bởi những nguyên tố nào?
2. Chúng hóa hợp với nhau theo tỉ lệ về khối lượng và về thể tích như thế nào?
3. Em hãy rút ra CTHH của Nước?
- Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố: Hiđro và Oxi, theo tỉ lệ:
+ Về thể tích :VH2 : VO2 = 2:1
+ Về khối lượng:mH2 : mO2 = 1:8
- Vậy CTHH của nước là: H2O
- Làm các bài tập:
1,2,3,4 trang 125 sgk
- Chuẩn bị tiết tới:
Đọc trước bài “ Nước”
(tiếp theo)
DẶN DÒ
Giờ học đến đây đã hết
Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe công tác tốt
Chúc các em chăm ngoan học giỏi!