CHUYÊN ĐỀ
DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
Dạy học tích cực và tác dụng của nó đối với chất lượng, hiệu quả dạy học
Hoạt động của thầy và trò trong hoạt động dạy học tích cực
Thực hành

I. Dạy học tích cực và tác dụng của nó đối với chất lượng, hiệu quả dạy học:
1. Định nghĩa, đặc điểm của dạy học tích cực
a. Định nghĩa
b. Đặc điểm của dạy học tích cực
2. Tác dụng của dạy học tích cực đến chất lượng, hiệu quả dạy học
Định nghĩa, đặc điểm của dạy học tích cực:
a. Định nghĩa: Phương pháp dạy học tích cực là hướng đến hoạt động học tập tích cực chủ động, sáng tạo của HS. GV là người tổ chức, hướng dẫn học tập, HS là trung tâm của quá trình dạy học
b. Đặc điểm của dạy học tích cực:
Dạy và học thông qua các hoạt động học tập của HS
Dạy và học coi trọng rèn luyện phương pháp tự học
Tăng cường học tập cá thể, phối hợp học tập hợp tác
Kết hợp đánh giá của thầy và tự đánh giá của trò
2. Tác dụng của dạy học tích cực đến chất lượng, hiệu quả dạy học:
- Là phương pháp dạy học chủ động, sáng tạo
- Khi áp dụng dạy học tích cực giờ dạy của GV sinh động hơn
- Người học chủ động tìm kiếm tri thức
- Là quá trình trao đổi kiến thức giữa thầy và trò
II. Hoạt động của thầy và trò trong dạy học tích cực:
1. Những hoạt động của thầy:
- GV tạo cơ hội cho HS thực hành, tương tác, trao đổi, thảo luận
- GV áp dụng kiểu dạy tích cực – phân hóa
- Hướng dẫn cho HS tự khám phá kiến thức mới
- Tìm hiểu vấn đề cặn kẽ
- GV cần tạo điều kiện để HS chủ động tiếp thu kiến thức, kỹ năng...

2. Những hoạt động của trò:
- Cùng nhau làm việc, cùng nhau học tập
- HS tự giác, chủ động trong việc học tập
- Có động cơ học tập đúng đắn
- Chăm chỉ, hăng hái phát biểu xây dựng bài
- Phải biết lập kế hoạch phù hợp
- Luôn tự đánh giá việc học của mình
3. Ý nghĩa và tác dụng của dạy học tích cực ở Tiểu học
Ý nghĩa
Tác dụng
Ý nghĩa
- Là phương pháp dạy học chủ động, sáng tạo
- Giờ dạy trở nên sinh động hơn khi áp dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của HS
- Người học giữ vai trò trung tâm, tự tìm kiếm tri thức
Tác dụng
- Lợi ích đối với người dạy:
+ Khi áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, giờ giảng của mỗi giáo viên trở nên sinh động, hấp dẫn và có ý nghĩa.
+ Vai trò, uy tín của người thầy được đề cao hơn
+ Khả năng chuyên môn sẽ được nâng lên nhờ áp lực của phương pháp dạy học tích cực...
- Lợi ích đối với người học:
+ Học sinh sẽ cảm thấy được học khi học bằng phương pháp dạy học tích cực chứ không phải là bị học
+ Được chủ động, sáng tạo trong lúc học sẽ khắc sâu kiến thức hơn
+ Người học giữ vai trò trung tâm...
III. Thực hành:
Dạy học phát huy tính tích cực của HS thông qua bài Cây cỏ nước Nam (Kể chuyện)
Trong hoạt động 2: bằng tranh ảnh minh họa cho câu chuyện, nhóm em tổ chức cuộc thi kể chuyện (hình thức thi do HS tự chọn: cử đại diện, phân vai kể lại toàn bộ câu chuyện...)
Các em có thể phát huy được sự sáng tạo, tự tin và khả năng của mỗi em khi tham kể chuyện.
NHÓM CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN!