1
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ
2
PHONG TRÀO TÂY SƠN
VÀ SỰ NGHIỆP
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC,
BẢO VỆ TỔ QUỐC
CUỐI THẾ KỶ XVIII
3
Sử cũ ghi chép về tình hình Đàng Ngoài từ nửa sau thế kỉ XVIII:
“Xét từ khi dân được yên ổn trở về làm ăn mà vẫn bị bọn cường hào áp bức, ruộng đất bỏ hoang vừa được khai phá lại bị ngay bọn quyền quý chiếm đoạt… ” (Ngô Thời Sĩ)
“Giá gạo cao vọt, dân trong kinh kì và 4 trấn bị đói to, thây chết nằm liền nhau. Chúa Trịnh hạ lệnh cho nhân dân, ai nộp của sẽ trao cho quan chức nhưng không ai hưởng ứng” (“Việt sử thông giám cương mục”)
- “Hoàng lê nhất thống chí” còn miêu tả cảnh kiêu binh nổi loạn ở phủ chúa Trịnh, “quân và dân coi nhau như kẻ thù”.
I. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối XVIII
4
Sử cũ nhận xét về tình hình Đàng Trong từ nửa sau thế kỉ XVIII:

* “Ruộng công hoặc có người đem bán hoặc cầm cố, bỏ hoang, số còn lại bị bọn nhà giàu xâm chiếm khiến người nghèo không có mảnh đất cắm dùi, cho nên người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo” (Nam hành kí đắc tập – Phạm Nguyễn Du).

* “ Hàng năm có 100 thứ thuế mà trưng thu thì phiền phức, gian lận, nhân dân khổ vì nỗi một cổ hai tròng” (Ngô Sĩ Liên).

* “Gạo đắt như vàng… tình trạng đói khổ bày ra lắm cảnh thương tâm khó tả, xác chết chồng chất lên nhau” (Giáo sĩ La Bac-tét)

* 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng vương, nhân dân truyền nhau câu:
“ Ai ơi ngẫm lại mà coi.
Bạc vàng con hát, tôi đòi thằng dân”.
I. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối XVIII
5
KN Hoàng công Chất (1739-1769)
Khoái Châu,Sơn Nam
KN Nguyễn Danh Phương (1740-1751)
Vĩnh Phúc,Sơn Tây
KN Nguyễn Hữu Cầu (1741-1751)
Hải Dương,Hải Phòng ,Quảng Ninh
KN Lê Duy Mật (1738-1770)
Thanh Hoá, Nghệ An
I. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối XVIII
KN Tây Sơn
(1771-1789)
Tây Sơn (Bình Định)
6
Nguồn gốc “Tây Sơn tam kiệt”
7
LƯỢC ĐỒ CĂN CỨ ĐỊA CỦA QUÂN TÂY SƠN
1773
CUỐI 1773
I. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối XVIII
1771
8
1771
1777
1788
Thăng long
Gia Định
Phú Xuân
Chú giải
Nơi bùng nổ phong trào

Lật đổ chúa Nguyễn

Lật đổ chúa Trịnh
1783
LƯỢC ĐỒ
PHONG TRÀO
TÂY SƠN
(1771 – 1788)
I. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối XVIII
9


Vua Xiêm Rama I
II. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII.
1. Kháng chiến chống Xiêm (1785)
Nguyễn Ánh
(1783- Xiêm La)
10
CHÚ GIẢI
RẠCH GẦM
RẠCH XOÀI MÚT
QUÂN XIÊM TIẾN CÔNG
ĐẠI BẢN DOANH CỦA TÂY SƠN
QUÂN TÂY SƠN MAI PHỤC
QUÂN TÂY SƠN TẤN CÔNG
LƯỢC ĐỒ
CHIẾN THẮNG RẠCH GẦM – XOÀI MÚT
11
TÀU QUÂN XIÊM BỊ ĐỐT CHÁY
12
Tượng đài chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút
“Người Xiêm sau trận
thua năm Giáp Thìn
(1785)”ngoài miệng
tuy nói khoác
nhưng trong bụng
thì sợ quân Tây Sơn
như sợ cọp”
13
2.Kháng chiến chống quân Thanh(1789)
Vua Càn Long
(1711- 1799)
II.Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII.
Tôn Sĩ Nghị (1720 - 1796)
“giặc còn gầy,
ta hãy nuôi
cho béo,
để chúng
tự đến dâng
thịt cho ta”
14
THĂNG LONG
Tam Điệp
Biện Sơn


Phú Xuân
15
THĂNG LONG
BIỆN SƠN
Đô Đốc Long
QUANG TRUNG
Đô đốc Tuyết
Đô đốc Lộc
TAM ĐIỆP
Tại Thanh Hóa, đêm 30 Tết (25-1-1789), Quang Trung cho quân ăn Tết sớm và chia quân thành 5 đạo cùng lúc tấn công quân Thanh với khí thế từ lời hiểu dụ:

“ Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
Đô đốc Bảo
16
M?ng 3 T?t
M?ng 5 T?t
M?ng 5 T?t
17
“ Giặc đâu tàn bạo sang điên cuồng
Quân vua một giận oai bốn phương
Thần tốc ruỗi dài xông thẳng tới,
Như trên trời xuống dám ai đương

Một trận rồng lửa giặc tan tành,
Bỏ thành cướp đó trốn cho nhanh
Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến,
Trăm họ chật đường vui tiếp nghênh

Mây tạnh mù tan trời lại sáng
Đầy thành già trẻ mặt như hoa,
Chung vai sát cánh cùng nhau nói:
“Cố đô vẫn thuộc núi sông ta“”.

(Ngô Ngọc Du)
18
Gò Đống Đa
19
Một số hiện vật thời Quang Trung
III. Vương triều Tây Sơn
Đồng tiền cổ
“Quang Trung thông bảo”
Một số dấu - ấn thời Tây Sơn
20
“Chiếu cầu hiền” – Quang Trung
"Trẫm đang ghé chiếu lắng nghe, thức ngủ mong mỏi mà có người tài cao học rộng chưa từng thấy đến. Hay Trẫm ít đức không đáng để phò tá chăng? hay đang thời đổ nát chưa thể ra phụng sự?... Trẫm nơm nớp lo nghĩ, một ngày hai ngày cũng có hàng vạn sự việc nảy sinh Ngẫm cho kỹ: cái nhà to lớn - sức một cây không dễ gì chống đỡ, sự nghiệp thái bình - sức một người không thể đảm đương".
III. Vương triều Tây Sơn
21
Chiếu chỉ của Quang Trung về việc dịch sách
chữ Hán ra chữ Nôm (1792)
III. Vương triều Tây Sơn
22
Vũ khí thời Tây Sơn
Đạn dược thời Tây Sơn
23
Thuyền chiến
24
Một số tướng lĩnh Tây Sơn
Ngô Thì Nhậm
Phan Huy ích
25
Trần Quang Diệu
26
Cảnh Quang Trung giả sang chầu nhà Thanh
27
Một số đánh giá về Quang Trung
““Ông không chỉ là cầm quân mà còn là nhà cai trị rất giỏi... Đồn binh vững vàng khắp đường sông, cửa biển; kỷ luật nghiêm minh, đồng thời lại rất nhân từ với nhân dân..."”—Legrand de la Liraye trong tác phẩm “Bút ký lịch sử về dân tộc An Nam”

"Lòng nhân hiếu cảm đến đất trời... Với các sĩ phu thì cuốn vào máy, thu vào lồng, tìm trong hang núi, hỏi chốn thôn quê, thu hái chẳng sót loài cỏ mọn".”—Ngô Trọng Khuê, một đại thần cũ Nhà Hậu Lê

“Vua Quang Trung nhà Nguyễn Tây Sơn là ông vua anh dũng, lấy võ lược mà dựng nghiệp, nhưng ngài có độ lượng, rất am hiểu việc trị nước, biết trọng những người hiền tài văn học. Khi ngài ra đất Bắc Hà, những người như Ngô Thì Nhiệm, Phan Huy Ích đều được trọng dụng và nhất là đối với một xử sĩ như Nguyễn Thiếp thì thật khác thường.”(Trần Trọng Kim)
28
Củng cố bài học.
Điền các sự kiện phù hợp với niên đại đã cho.

1771
1773
1776-1783
1777
1785
1786
1788
1789
Chiến thắng Rạch Gầm-Xoài Mút.
Phong trào Tây Sơn bùng nổ.
Nghĩa quân kiểm soát được Quy Nhơn.
Quân Tây Sơn liên tục tấn công Đàng Trong.
Quân Tây Sơn bắt được chúa Nguyễn,
chính quyền Đàng Trong sụp đổ.
Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long,
chính quyền chúa Trịnh sụp đổ.
Nhà Thanh đem 29 vạn quân xâm lược nước ta.
Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa,
Quang Trung đánh tan 29 vạn quân Thanh
29
? Hãy trình bày vai trò của Quang Trung trong suốt tiến trình của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn và đối với vương triều Tây Sơn?

30
Dặn dò
Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.
Vì sao phong trào nông dân Tây sơn cuối cùng thất bại?
Đọc và chuẩn bị bài 24.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH!