SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE
TRƯỜNG THPT LẠC LONG QUÂN
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
GV: TRẦN VĂN LỘC
BÀI 7
LỢI DỤNG
ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
1/ Về kiến thức:
- Hiểu rõ khái niệm, ý nghĩa, yêu cầu các loại địa hình, địa vật.
- Nắm được những điểm chú ý khi lợi dụng các loại vật che khuất, che đỡ.
2/ Về kỹ năng:
- Bước đầu biết vận dụng phù hợp các tư thế, động tác với các loại địa hình, địa vật trong các tình huống.
3/ Về thái độ:
Tích cực tập luyện không ngạy khó, ngạy bẩn.
MỤC TIÊU
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT

II/ CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
NỘI DUNG
1. Nội dung:
2. Thời gian: 45 phút
III/ TỔ CHỨC,PHƯƠNG PHÁP:
1/ Tổ chức:
- Lấy lớp học làm đội hình để lên lớp.
2/ Phương pháp
a. Giáo viên:
- Giảng giải, phân tích, thuyết minh kết hợp phương pháp trình chiếu.
b. Học sinh
- Nghe giảng, quan sát, phát biểu xây dựng bài và ghi chép.
- Chưa rỏ phần nào hỏi giáo viên để được giải đáp kịp thời.
1/ Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
2/ Ý nghĩa, yêu cầu:
3/ Những điểm chú ý khi lợi dụng:
1/ Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
a/ Địa hình, địa vật che khuất:

1/ Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
a/ Địa hình, địa vật che khuất:
- Là những vật có thể che được hành động, nhưng không chống đỡ được đạn bắn thẳng, mảnh bom (đạn pháo, cối, lựu đạn...) của địch xuyên qua.
Ví dụ: bụi cây, bụi cỏ rậm rạp, cánh cửa...
Địa hình, địa vật che khuất là gì?
1/ Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
b/ Địa hình, địa vật che đỡ:
1/ Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
b/ Địa hình, địa vật che đỡ:
Là những vật chống đỡ được đạn bắn thẳng, mảnh bom (đạn pháo, cối, lựu đạn...) của địch, đồng thời che kín được hành động như địa hình, địa vật che khuất.
Ví dụ: Mô đất, gốc cây, bờ ruộng, vật kiến trúc kiên cố...
Địa hình, địa vật che đỡ là gì ?
1/ Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
c/ Địa hình trống trải:
1/ Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
c/ Địa hình trống trải:
Là những nơi không có vật che khuất hoặc che đỡ.
Ví dụ: bãi bằng phẳng, đồi trọc, mặt đường...
Địa hình trống trải là gì?
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
a/ Ý nghĩa:
- Lợi dụng địa hình, địa vật là để che khuất và che đỡ hành động của ta, dùng vũ khí tiêu diệt địch thuận lợi, bảo vệ mình.
2/ Ý nghĩa, yêu cầu:
Hãy nêu ý nghĩa lợi dụng địa hình, địa vật?
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
b/ Yêu cầu:

2/ Ý nghĩa, yêu cầu:
Hãy nêu những yêu cầu khi lợi dụng địa hình, địa vật?
Thảo luận nhóm:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
2/ Ý nghĩa, yêu cầu:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
b/ Yêu cầu:
- Quan sát được địch nhưng địch khó phát hiện ta.

2/ Ý nghĩa, yêu cầu:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
b/ Yêu cầu:
-Tiện đánh địch nhưng địch khó đánh ta.

2/ Ý nghĩa, yêu cầu:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
b/ Yêu cầu:
- Hành động phải khéo léo, bí mật, tinh khôn.

2/ Ý nghĩa, yêu cầu:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
b/ Yêu cầu:
- Ngụy trang phù hợp, không làm rung động và thay đổi hình dáng, màu sắc địa vật lợi dụng.
- Tránh lợi dụng địa vật đột xuất.
2/ Ý nghĩa, yêu cầu:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
b/ Yêu cầu:
- Quan sát được địch nhưng địch khó phát hiện ta.
- Tiện đánh địch nhưng địch khó đánh ta.
- Hành động phải khéo léo, bí mật, tinh khôn.
- Ngụy trang phù hợp, không làm rung động và thay đổi hình dáng, màu sắc địa vật lợi dụng.
- Tránh lợi dụng địa vật đột xuất.
2/ Ý nghĩa, yêu cầu:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
3/ Những điểm chú ý khi lợi dụng:
Trước khi lợi dụng phải xác định rõ:
- Lợi dụng để làm gì?
( quan sát, vận động, ẩn nấp, bắn súng, ném lựu đạn, làm công sự, bố trí vật cản…)
- Vị trí lợi dụng ở đâu?
( phía sau, bên phải, bên trái, hay phía trước, cách xa hay gần vật lợi dụng…)
- Vận dụng tư thế, động tác nào?
( đứng, quỳ, nằm, đi, chạy hay bò…)

1/ Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất:
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
2/ Lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ:
3/ Vận động ở địa hình trống trải:
Khi nào lợi dụng địa hình, địa vật che khuất?
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
a.Vị trí lợi dụng:
- Đối với vật che khuất kín đáo: Dù điều kiện thời tiết, ánh sáng, màu sắc như thế nào đều có thể lợi dụng phía sau vật.
- Đối với vật che khuất không thật kín đáo: chủ yếu là lợi dụng phía sau.
1/ Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất:
1/ Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất:
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
b. Tư thế động tác khi lợi dụng:
- Tuỳ theo vật lợi dụng cao hay thấp, to hay nhỏ để vận dụng các tư thế phù hợp.
- Hành động lợi dụng phải hết sức bí mật, khéo léo, thận trọng, không làm rung động, thay đổi màu sắc và hình dạng vật lợi dụng.
1/ Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất:
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
* Chú ý:
- Trường hợp lợi dụng để làm công sự, bố trí vật cản để tiêu diệt địch, phải chọn nơi kín đáo, bất ngờ, tiện ngụy trang, địch khó phát hiện.
- Khi đã tiêu diệt địch hoặc bị địch phát hiện phải nhanh chóng rời khỏi vị trí đó, tiếp tục lợi dụng vật khác.
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
2/ Lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ:
Khi nào lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ?
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
2/ Lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ:
a. Vị trí lợi dụng:
- Lợi dụng để che giấu hành động khi quan sát, vận động, ẩn nấp: vị trí cơ bản như lợi dụng vật che khuất.
- Lợi dụng để bắn súng, ném lựu đạn, làm công sự, bố trí vật cản: vị trí chủ yếu ở phía sau hoặc phía sau bên phải.

II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
2/ Lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ:
b.Tư thế, động tác khi lợi dụng:
Tuỳ theo vật lợi dụng cao hay thấp để vận dụng các tư thế như đứng, quỳ hay nằm bắn hoặc ném lựu đạn cho phù hợp.
Chủ yếu phải lấy yếu tố thuận lợi để tiêu diệt địch đồng thời bảo vệ được mình.

II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
3/ Vận động ở địa hình trống trải:
Khi vận động: Dù ban đêm hay ban ngày đều phải lợi dụng nơi sơ hở của địch hoặc sương mù, khói bụi che mắt địch...
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
3/ Vận động ở địa hình trống trải:
- Khi ẩn nấp và quan sát: chủ yếu lợi dụng nơi có màu sắc thích hợp, dùng tư thế thấp thu nhỏ mục tiêu...
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
CỦNG CỐ
1/ Khái niệm về địa hình, địa vật che khuất, che đỡ:
2/ Ý nghĩa, yêu cầu:
3/ Những điểm chú ý khi lợi dụng:
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
1/ Lợi dụng địa hình, địa vật che khuất:
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
2/ Lợi dụng địa hình, địa vật che đỡ:
3/ Vận động ở địa hình trống trải:
- Là những vật có thể che được hành động, nhưng không chống đỡ được đạn bắn thẳng, mảnh bom (đạn pháo, cối, lựu đạn...) của địch xuyên qua.
Ví dụ: bụi cây, bụi cỏ rậm rạp, cánh cửa...
Câu 1:
Địa hình, địa vật che khuất là gì?
Là những vật chống đỡ được đạn bắn thẳng, mảnh bom (đạn pháo, cối, lựu đạn...) của địch, đồng thời che kín được hành động như địa hình, địa vật che khuất.
Ví dụ: Mô đất, gốc cây, bờ ruộng, vật kiến trúc kiên cố...
Câu 2:
Địa hình, địa vật che đỡ là gì ?
Là những nơi không có vật che khuất hoặc che đỡ.
Ví dụ: bãi bằng phẳng, đồi trọc, mặt đường...
Câu 3:
Địa hình trống trải là gì?
- Giống nhau: Là những vật có thể che được hành động.
Câu 4:
So sánh sự giống và khác nhau giữa
địa hình, địa vật che khuất và địa hình, địa vật che đỡ?
- Khác nhau: Địa hình, địa vật che đỡ là những vật chống đỡ được đạn bắn thẳng, mãnh bom...
- Quan sát được địch nhưng địch khó phát hiện ta.
- Tiện đánh địch nhưng địch khó đánh ta.
- Hành động phải khéo léo, bí mật, tinh khôn.
- Ngụy trang phù hợp, không làm rung động và thay đổi hình dáng, màu sắc địa vật lợi dụng.
- Tránh lợi dụng địa vật đột xuất.
Câu 5:
Hãy nêu những yêu cầu khi lợi dụng địa hình, địa vật?
DẶN DÒ
Học bài:
Chuẩn bị bài:
II. CÁCH LỢI DỤNG ĐỊA HÌNH, ĐỊA VẬT
CHÚC QUÝ THẦY CÔ NHIỀU SỨC KHỎE