Bài 4 :
Nhà TRU?NG
quân đội , công an
và tuyển sinh đào tạo
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU
Gv : TRẦN ĐẠI NGHĨA
TỔ : TD - QP
Tppct: 12
TiẾT 2 cỦa bài
II. NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
1. Hệ thống nhà trường Công an
Các
học
viện:
Học viện An ninh
Học viện Cảnh sát
Học viện tình báo
HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN
(125 TrẦn Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà NỘi.)
b.Các
trường
đại
học:
Đại học An ninh nhân dân
Đại học Cảnh sát nhân dân
Đại học phòng cháy ,
chữa cháy
Đại học
kỹ thuật-hậu cần
HỌc viỆn cẢnh sát nhân dân
(PhưỜng CỔ NhuẾ 2, quẬn BẮc TỪ Liêm, thành phỐ Hà NỘi.)
ĐẠi hỌc phòng cháy ,chỮa cháy
Cơ sỞ 1: 243 khuẤt Duy TiẾn, Thanh Xuân, Hà NỘi.
Cơ sỞ 2: Xã Hòa Sơn, huyỆn Lương Sơn, tỈnh Hòa Bình.
Cơ sỞ 3: Xã An PhưỚc, huyỆn Long Thành, tình ĐỒng Nai.

TrưỜng ĐẠi hỌc KỸ thuẬt HẬu cẦn
(ThỊ trẤn HỒ, ThuẬn Thành, BẮc Ninh)
c. Các trường khác:
- Trung cấp An ninh I và II;
Trung cấp Cảnh sát I, II và III, IV
Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an;
Trung cấp cảnh sát vũ trang, giao thông
Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an;
Trường Văn hóa I, II, III…
- Ngoài ra còn có 3 trung tâm bồi dưỡng
của các tổng cục; 63 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ trực thuộc Công an các tỉnh, thành phố.
2. Tuyển sinh và Đào tạo đại học
trong các trường Công an nhân dân
a.Mục
tiêu,
nguyên
tắc:
Đúng qui trình, đối tượng, chỉ tiêu,
tiêu chuẩn. Quy chế dân chủ.
Nguyên tắc: Bộ trưởng Bộ Công an
phân bổ và hướng dẫn cụ thể.
b.Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn:
- Trung thành với Tổ quốc, lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, gương mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, có nguyện vọng phục vụ trong công an.
- Có qui định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện, với từng lực lượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể.
* Lưu ý:
- Tất cả các thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển.
- Về tuổi đời: Học sinh phổ thông không quá 20 tuổi; học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi.
- Học sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh qui định.
- Thí sinh không trúng tuyển được tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự.
c. Ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh vào
Công an nhân dân
d. Tuyển chọn đào tạo Công dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vào công an nhân dân
e. Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ Công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài Công an nhân dân
Công an
Quy định tiêu chuẩn thi và xét tuyển đối với các trường công an năm 2019
Độ tuổi: đối với cán bộ trong ngành tuổi không quá 28; học sinh THPT hoặc bổ túc THPT tuổi không quá 20; học sinh thuộc khu vực 1 tuổi không quá 22; chiến sĩ nghĩa vụ công an tuổi không quá 24 (tính đến ngày dự thi).
Yêu cầu về sức khỏe:  Nam: Chiều cao từ 1,64m trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên.
Nữ: Chiều cao từ 1,58m trở lên, cân nặng từ 45kg trở lên.
Thị lực không kính một mắt 10/10, tổng thị lực 2 mắt có thể từ 19 – 20/10. Các đối tượng bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường CAND và phải cam kết chữa trị khi sơ tuyển vào các trường CAND. Trường hợp trúng tuyển, có giấy báo nhập học của các trường CAND phải chữa trị mắt đảm bảo tiêu chuẩn về thị lực theo quy định khi nhập học Các chỉ số về tai-mũi-họng, răng-hàm-mặt, về hô hấp tuần hoàn, thần kinh theo quy định.
Yêu cầu về học lực có thể thay đổi tùy năm. Tuy nhiên những quy định chung hàng năm là đạt hạnh kiểm khá, tốt và học lực khá trở lên.
ĐiỂm chuẨn các trưỜng Công An năm 2018

1. Học viện Chính trị Công an Nhân dân
Ngành C03 phía Bắc đối với nam: 26 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26 điểm lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,6 điểm.
Ngành D01 đối với nam phía Bắc: 26.
C03 - nữ phía Bắc: 28,25.
D01 - nữ phía Bắc: 29.
C03 - nam phía Nam: 24,25 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 24,25 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 23,85 điểm.
D01 - nam phía Nam: 23,75.
C03 - nữ phía Nam: 26 điểm.
D01 - nữ phía Nam: 25,75.
ĐiỂm chuẨn các trưỜng Công An năm 2018

2. Học viện An ninh nhân dân
Ngành A01 với nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 27,75. Trong số 8 thí sinh cùng mức 27,75 lấy 3 thí sinh: 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,2 điểm; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,15 và môn Toán đạt 9,4.
Ngành C03 với nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 25,5 điểm. Trong số 29 thí sinh cùng mức 25,5 lấy 4 thí sinh: 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,05; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 24, 95 và môn Văn đạt 8,25.
D01 - nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 26,25 điểm.
A01 - nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 29,5.
C03 - nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 28 điểm. Trong số 3 thí sinh cùng mức 28 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,6.
D01 - nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 29. Trong số 2 thí sinh cùng mức 29 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8,2.
A01 - nam ngành An toàn thông tin 23,5.
D01 Nam ngành An toàn thông tin 19,75.
A01 Nữ ngành An toàn thông tin 27,75.
D01 Năm ngành Ngôn ngữ Anh 27,25. Trong số 5 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25,16.
D01 - nữ ngành Ngôn ngữ Anh: 30,5 điểm.
ĐiỂm chuẨn các trưỜng Công An năm 2018

3. Học viện Cảnh sát Nhân dân
Ngành A01 đối với nam: 28 điểm. Trong số 10 thí sinh cùng mức 28 lấy 7 thí sinh: 6 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,1 điểm; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,05 và môn Toán đạt 9,4 điểm.
C03 - nam 25,75. Trong số 44 thí sinh cùng mức 25,75 lấy 19 thí sinh. Trong đó, 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,15; hai thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 22,85 và môn Văn đạt 7,75 điểm.
D01 - nam 26,25.
A01 - nữ 29,5.C03 - nữ 28,25.D01 - nữ: 28,75. Trong số 4 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,3.


ĐiỂm chuẨn các trưỜng Công An năm 2018

4. Đại học An ninh Nhân dân
Ngành A01 đối với nam: 26,75. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,75 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,75 điểm.
C03 - nam: 25 điểm. Trong số 20 thí sinh cùng mức 25 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23,95.
D01 - nam: 24,75. Trong số 2 thí sinh cùng mức 24, 75 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 24,3.
A01 - nữ: 28,5 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 28,5 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 27,1.
C03 - nữ: 26,25 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75.
D01 - nữ: 27,25 điểm.
ĐiỂm chuẨn các trưỜng Công An năm 2018

5. Đại học Cảnh sát Nhân dân
Ngành A01 đối với nam: 26,25. Trong số 13 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,2 điểm.
C03 - nam: 25,5 điểm. Trong số 59 thí sinh cùng mức 25,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24,5 điểm.
D01 - nam: 26 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 26 lấy 2 thí sinh (một em có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,55; một thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24,4 và điểm tiếng Anh 9,8).
A01 - nữ: 28,75 điểm.
C03 - nữ: 26,5 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,4.
D01 - nữ: 27,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,85.
ĐiỂm chuẨn các trưỜng Công An năm 2018

6. Đại học Phòng cháy Chữa cháy
Ngành A00 đối với nam phía Bắc: 28,25 điểm. Trong số 16 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 6 thí sinh (4 em có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,65; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,35 điểm và môn Toán đạt 9,6).
A00 - nữ phía Bắc: 30,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 30,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 28,35.
A00 - nam phía Nam: 27. Trong số 18 thí sinh cùng mức 27 lấy 5 thí sinh (3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 26,55; hai thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 26 điểm và môn Toán đạt 9).
A00 - nữ phía Nam: 28,5 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 27 lấy 3 thí sinh (một có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,95; hai có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,4 điểm và môn Toán đạt 9,47).


ĐiỂm chuẨn các trưỜng Công An năm 2018

7. Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân
Ngành A01 đối với nam phía Bắc: 23,75.
D01 - nam phía Bắc: 23,25.
A01 - nữ phía Bắc: 27,5.
D01 - nữ phía Bắc: 27,5.
A01 - nam phía Nam: 24. Trong số 5 thí sinh cùng mức 24 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.
D01 - nam phía Nam: 22,75.
A01 - nữ phía Nam: 28,25
D01 - nữ phía Nam: 27 điểm.