Phan Thị Vân Trinh – THPT Nguyễn Hiền
Theo các bạn, những hình ảnh này nói về chủ đề gì?
Tình bạn, tình yêu và gia đình
Chuyên đề tổ 1
2. Hôn nhân
a. Hôn nhân là gì?
Anh A, chị B tự ý sống chung với nhau. Sau một thời gian, họ có một đứa con, một căn nhà và một số tài sản khác. Quan hệ của họ về mặt pháp được coi là vợ chồng hay không?
Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.  Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.
Vậy:
Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn.
a. Hôn nhân là gì?
Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn.
Hôn nhân được đánh dấu bằng sự kiện kết hôn.
Chú ý: Hôn nhân thể hiện nghĩa vụ, quyền lợi và quyền hạn của vợ và chồng đối với nhau được pháp luật công nhận, được pháp luật bảo vệ.
Hình ảnh minh họa
Có ý kiến cho rằng kết hôn và hôn nhân giống nhau, bạn có ý kiến gì?
Theo mình, kết hôn và hôn nhân khác nhau:
Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn.
Hôn nhân được đánh dấu bằng sự kiện kết hôn.
Câu hỏi
Bổ sung
Bạn hãy cho biết nước ta pháp luật quy định tuổi kết hôn là bao nhiêu?
Ý nghĩa quy định tuổi kết hôn
+ Đảm bảo con người phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
+ Đảm bảo đầy đủ điều kiện về tâm – sinh lý.
+ Đảm bảo chịu trách nhiệm về mặt pháp lý.
Điều 8. Điều kiện kết hôn
(Luật Hôn nhân và gia đình 2014)
Nam từ đủ 20 tuổi trở lên.
Nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc cấm kết hôn trong các trường hợp sau đây:
a) Kết hôn giả tạo;
b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.
d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
đ) Yêu sách của cải trong kết hôn;
e) Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.
Pháp luật cấm kết hôn trong những trường hợp nào?
Cảm ơn cô và các bạn lắng nghe