Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác - 1
  • Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác - 2
  • Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác - 3
  • Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 4/17/2008 11:41:10 PM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 241 | Lần xem: 1 | Page: 7 | FileSize: 0.29 M | File type: ppt
1 lần xem

bài giảng Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. . Chúng tôi chia sẽ đến bạn đọc tài liệu Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , bài giảng Chương V - Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác thuộc thể loại ĐS-GT 11 được giới thiệu bởi bạn Tú Phùng Danh đến các bạn nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề ĐS-GT 11 , có 7 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Toán học Toán học 11 Đại số và Giải tích 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Kiểm tra bài cũ: Tính đạo hàm của những hàm số sau: Đ3, thêm nữa D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C Dùng máy tính bỏ túi, tính: Nhận xét Giá trị của khi x nhận những giá trị gần điểm 0 1 Đ3, thêm nữa D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C Định lí 1: Áp dụng: Tính D Đ3,còn cho biết thêm D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C 1, nói thêm là Giới hạn của Bằng khái niệm Hãy nêu

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-v-bai-3-dao-ham-cua-cac-ham-so-luong-giac.m7istq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


Kiểm tra bài cũ:
Tính đạo hàm của các hàm số sau:
Đ3. D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C
Dùng máy tính bỏ túi, tính:
Nhận xét
Giá trị của
khi x nhận
các giá trị gần
điểm 0
1
Đ3. D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C
Định lí 1:
Áp dụng: Tính
D
Đ3. D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C
1. Giới hạn của
Bằng định nghĩa
Hãy nêu cách tính đạo hàm của hàm số y = sinx
1.G/sử Δx là số gia của x.
Δy = sin(x + Δx ) - sinx
2. Đạo hàm của h.số y = sinx
(sinx)’ = cosx
CHÚ Ý:
(sinu)’=u’.cosu
Nếu y = sinu & u = u(x) thì
Đ3. D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C
1. Giới hạn của
2. Đạo hàm của h.số y = sinx
(sinx)’ = cosx
CHÚ Ý:
(sinu)’= u’.cosu
Nếu y = sinu & u = u(x) thì
Áp dụng:
Tính đạo hàm của h/số sau
a) y = sin(x2 + 1)
y’ = 2x.cos(x2 + 1)
3. Đạo hàm của h.số y = cosx
(cosx)’ = - sinx
CHÚ Ý:
(cosu)’= - u’.sinu
Nếu y = cosu & u = u(x) thì
Đ3. D?O H�M C?A H�M S? LU?NG GI�C
1. Giới hạn của
2. Đạo hàm của h.số y = sinx
(sinx)’ = cosx
CHÚ Ý:
(sinu)’= u’.cosu
Nếu y = sinu & u = u(x) thì
3. Đạo hàm của h.số y = cosx
(cosx)’ = - sinx
CHÚ Ý:
(cosu)’= - u’.sinu
Nếu y = cosu & u = u(x) thì
Bài tập Áp dụng
Tính đạo hàm các h/số:
3. y = cos2(2x2 - x + 1)
2. y = sin2x
1. y = 3sinx – 4cosx
5. y = 2sinx.cos3x
C?ng c?
(sinx)’ = cosx
(sinu)’= u’.cosu
(cosx)’ = - sinx
(cosu)’= - u’.sinu
Bài tập về nhà: 1, 2, 3, 4, 5 trang 168, 169 sgk.