Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 1
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 2
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 3
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 3/31/2017 11:47:48 AM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 57 | Lần xem: 0 | Page: 5 | FileSize: 0.70 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác thuộc danh mục ĐS-GT 11 được giới thiệu bởi bạn Lan Nguyễn Thị Hoàng tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề ĐS-GT 11 , có 5 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Toán học Toán học 11 Đại số và Giải tích 11 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG TRUNG Chào mừng những thầy,giáo viên về dự giờ thăm lớp 11A1 Giâo viín :Nguy?n Th? KIm Nhung Tiết 69: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC BÀI CŨ: 1, cho biết thêm Viết những bước tính đạo hàm bằng định nghĩa? 2, kế tiếp là Viết những lề luật tính đạo hàm? ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC HOẠT ĐỘNG NHÓM : Câu 1:Hàm số sinx + x2 có đạo hàm là :

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.3r1s0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUANG TRUNG
Chào mừng các thầy,cô giáo
về dự giờ thăm lớp 11A1
Giâo viín :Nguy?n Th? KIm Nhung
Tiết 69:
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
BÀI CŨ:
1.Viết các bước tính đạo hàm bằng định nghĩa?
2.Viết các quy tắc tính đạo hàm?
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
HOẠT ĐỘNG NHÓM :
Câu 1:Hàm số sinx + x2 có đạo hàm là :
A.Cosx +2x B.sinx +2x C.cosx+x2 D.cos1 +2x
Câu 2:Hàm số y=sin3x có đạo hàm là:
A.cos3x B.3sinx C.3cosx D.3cos3x
Câu3: Hàm số y=sin(x+x2) có đạo hàm là:
A.cos(x+x2) B.sin(1+2x)
C. (1+2x)cos(x+x2) D.cos(1+2x)
Câu 4: Hàm số y=sin2x có đạo hàm là:
A.cos2x B.2sinx C.2cosx D.2sinxcosx
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
(sinu)’ = cosu.u’, u=u(x)
(sinx)’ = cosx, x  R
BÀI TẬP VỀ NHÀ :1,2,4abc,8