CHÀO MỪNG THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 1: Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? Người ta thường sử dụng biện pháp nào?
Câu hỏi 2: Đối với đất bạc màu, đất chua sử dung biện pháp cải tạo nào?


TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN
TRONG TRỒNG TRỌT
Tiết 4 bài 7
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
I. Phân bón là gì?
A
B
? Phân bón là gì?
I. Phân bón là gì?
? Trong phân bón chứa thành phần dinh dưỡng chính nào?
? Hãy kể tên các nhóm phân bón mà em biết?
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
Phân hữu cơ gồm những loại phân nào?
Phân xanh
Than bùn
Phân bắc
Phân chuồng
Phân hóa học gồm những loại phân nào?
Phân đạm
Phân hỗn hợp
Phân NPK dạng nước
Phân Kali
Phân lân
Phân vi sinh gồm những loại phân nào?
Phân hóa học
Phân hữu cơ
Phân vi sinh
I. Phân bón là gì?
- Phân bón là “thức ăn” do con người bổ sung cho cây trồng.
Phân loại: Có 3 nhóm
+ Phân hữu cơ
+ Phân hóa học
+ Phân vi sinh
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT

* Thảo luận nhóm 3 phút, Sắp xếp các loại phân bón vào các nhóm thích hợp theo mẫu bảng sau?

Cây điền thanh
Phân trâu bò
Super lân
DAP (diamon photphat): phân bón chứa N, P
Phân lợn (heo)
Cây muồng muồng
Phân NPK
Nitrigin (chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm)
Bèo dâu
Khô dầu dừa
Khô dầu đậu tương (đậu nành)
Urê (Phân bón chứa N)
a, b, e, f, i, j, k
c, d, g, l
h
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÂY PHÂN XANH
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
Cây muồng muồng
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
- Phân loại: Có 3 nhóm
+ Phân hữu cơ
+ Phân hóa học
+ Phân vi sinh
II. Tác dụng của phân bón
I. Phân bón là gì?
- Phân bón là “thức ăn” do con người bổ sung cho cây trồng.
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
Hình 6. Tác dụng của phân bón
II. Tác dụng của phân bón
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
Phân bón có tác dụng như thế nào đến đất?
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
Phân bón có tác dụng như thế nào đến năng suất?
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
Phân bón có tác dụng như thế nào đến chất lượng nông sản?
- Phân loại: Có 3 nhóm
+ Phân hữu cơ
+ Phân hóa học
+ Phân vi sinh
II. Tác dụng của phân bón
I. Phân bón là gì?
- Phân bón là “thức ăn” do con người bổ sung cho cây trồng.
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
Vậy, phân bón có những tác dụng gì?
+ Làm tăng độ phì nhiêu cho đất.
+ Tăng năng suất cây trồng.
+ Tăng chất lượng nông sản.
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
Tiết 4 Bài 7 TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT
BÀI TẬP
Phân bón tăng độ phì nhiêu cho đất, tăng năng suất, chất lượng khi:
Bón đúng loại.
Bón kết hợp 3 nhóm với nhau.
Bón nhiều phân đạm, kali.
Bón cân đối, đúng liều lượng, chủng loại,đúng lúc, đúng cách.
Bài vừa học: Học ghi nhớ, trả lời câu hỏi cuối bài.
Bài sắp học:
+ Đọc trước bài 8 Thực hành: Nhận biết một số loại phân hóa học thông thường.
+ Sưu tầm các loại phân hóa học thông thường.
+ Mẫu báo cáo thực hành/ nhóm.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
THANK YOU!!!!