Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 1
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 2
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 3
  • Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 9/18/2018 7:36:08 PM | Thể loại: Địa lí 8 | Lần tải: 39 | Lần xem: 0 | Page: 22 | FileSize: 0.80 M | File type: pptx
0 lần xem

bài giảng Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á, Địa lí 8. .

https://tailieuhoctap.com/baigiangdiali8/bai-4-thuc-hanh-phan-tich-hoan-luu-gio-mua-o-chau-a.fww10q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


ĐỊA LÍ 8
KIỂM TRA BÀI Cu
N�u d?c di?m chung c?a sơng ngịi ch�u �?
S? kh�c nhau v? ch? d? nu?c sơng ? c�c khu v?c?

Tiết 5

1/ Hứơng gió về mùa đông:
Bài 4: THỰC HÀNH
PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á
H4.1: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á
Nêu Các yếu tố địa lí được thể hiện trên bản đồ bao gồm:
Các đường đẳng áp. Ví dụ: đường đẳng áp 1020, 1030,1000,1010...
Vùng khí áp thấp. Kí hiệu là ( T ).
Vùng khí áp cao. Kí hiệu là ( C )
Hướng gió.
? Đường đẳng áp là gì ?
Là đừơng nối các điểm có trị số khí áp bằng nhau.
Ở các khu khí áp cao thì càng vào trung tâm khí áp càng tăng.

? Càng vào trung tâm các khu khí áp cao và thấp thì khí áp ở đây thay đổi như thế nào ?
Ở các khu khí áp thấp thì càng vào trung tâm khí áp càng giảm.
? Dựa vào H4.1, em hãy xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao ?
Các trung tâm áp cao gồm Xi-bia, Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, A-xo.

Các trung tâm áp thấp gồm A-lê-út, Ai-xơ-len, Xích đạo Ô-xtrây-li-a.
? Dựa vào H4.1, em hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu dưới đây:
Dựa vào H4.1, em hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông?

1/ Hứơng gió về mùa đông:
2/ Hứơng gió về mùa hạ:
H4.2: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa hạ
(tháng 7) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á
? Dựa vào H4.2, em hãy xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao ?
Các trung tâm áp cao gồm Ha-oai, Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, Ô-trây-li-a.

Các trung tâm áp thấp gồm I-ran.
? Dựa vào H4.2, các nhóm hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ và ghi vào vở học theo mẫu dưới đây:
? Dựa vào H4.2, các nhóm hãy xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ ?

1/ Hứơng gió về mùa hạ:
? Củng cố và luyện tập:
H4.1: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa Châu Á
? Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:
? Học bài. Chú ý tính chất khác nhau cơ bản giữa gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.
? Chuẩn bị bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á
? Nêu đặc điểm dân cư của Châu Á?
? Dân cư Châu Á thuộc những chủng tộc nào? Phân bố ở đâu ?
? Nêu thời gian, địa điểm ra đời của các tôn giáo chính ở Châu Á?
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT