NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 8
NĂM HỌC: 2019 - 2020
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN VÂN HỒ
TRƯỜNG THCS LÓNG LUÔNG
1
Tiết 35 - BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
Nước ta có các dạng địa hình nào ?
2
THỀM LỤC ĐỊA
ĐỒNG BẰNG
CAO NGUYÊN
NÚI, ĐỒI
Tiết 35 - BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
3
Tiết 35 - BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn nhất ?
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
Nhận xét tỉ lệ giữa đồi núi thấp và đồi núi cao ?
4
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
Xác định đỉnh Phan- xi- păng và đỉnh Ngọc Linh.
5
Đỉnh Phan Xi Păng trên Dãy Hoàng Liên Sơn
Đồi núi ảnh hưởng đến thiên nhiên nước ta như thế nào ?
6
Xác định các dãy núi đâm ngang ra biển ?
HOÀNH SƠN
BẠCH MÃ
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
7
Nhận xét hình dạng toàn bộ khu vực đồi núi ?
Tại sao nói đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình VN
8
9
Xác định diện tích và đặc điểm
vùng đồng bằng ?
Đb Duyên hải miền Trung
Đb Bắc bộ
Đb Nam bộ
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
10
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
Giai đoạn Tân kiến tạo có vận động lớn nào ? Có ảnh hưởng gì đến địa hình nước ta ?
Cuối giai đoạn Cổ kiến tạo ĐH nước ta có đặc điểm gì ?
11
Thứ 2 ngày 16 tháng 3 năm 2009
D
C
A
B
- Phân tích lát cắt CD để thấy sự
nâng lên của địa hình nước ta ?
A
D
C
B
12
ĐỒI NÚI
ĐỒNG BẰNG
THỀM
LỤC ĐỊA
- Xác định các bậc địa hình trên lát cắt AB?
PHAN-XI-PĂNG
PHU LUÔNG
SÔNG ĐÀ
SÔNG MÃ
A AB:LÁT CẮT TỪ SƠN NGUYÊN ĐỒNG VĂN ĐẾN CỬA THÁI BÌNH B
C
D
13
Thứ 2 ngày 16 tháng 3 năm 2009

D
C
A
B
ĐỒI NÚI
ĐỒNG BẰNG
THỀM
LỤC ĐIA
A
C
B
D
TB
ĐN
Xác định hướng nghiêng của địa hình ?
14
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
Xác định hướng của một số dãy núi lớn: Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, TS Bắc, 4 cánh cung lớn ?
15
Nhóm1,2: Nêu sự tác động của khí hậu đến địa hình.
Nhóm 3,4: Nêu sự tác động của con người đến địa hình.
Thảo luận nhóm ( 3’)
Địa hình nước ta bị biến
đổi do những nhân tố nào?
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẻ của con người
16
Địa hình cax-tơ trên núi đá vôi
Địa hình núi bị xói mòn….và cắt xẻ
17
Hồ thuỷ điện Trị An
Một số dạng địa hình nhân tạo
Xây đô thị Việt Nam
Công trình giao thông
18
Nhóm1,2: Nêu sự tác động của khí hậu đến địa hình.
Nhóm 3,4: Nêu sự tác động của con người đến địa hình.
Thảo luận nhóm ( 3’)
BÀI 28: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẻ của con người
- Đất đá bị phong hóa mạnh mẽ, các khối núi bị xói mòn, xâm thực, tạo nên các dạng địa hình các xtơ.
Xuất hiện nhiều địa hình nhân tạo: kiến trúc đô thị, giao thông, hồ chứa nước, kênh rạch,…
19
Khi rừng bị con người chặt phá thì mưa lũ
gây ra hiện tượng gì ?
20
HẬU QUẢ
21
ĐỊA HÌNH
Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất
Chịu tác động mạnh mẽ của khí hậu, con người
Tân kiến tạo nâng lên thành nhiều bậc
3/4 S là đồi núi, chủ yếu đồi núi thấp
Tạo thành cánh cung lớn hướng ra biển
Đồng bằng 1/4 S, bị chia cắt
Địa hình nâng lên thành nhiều bậc
Hướng nghiêng: TB- ĐN
Hướng núi: TB-ĐN và vòng cung
Khí hậu: bào mòn, xâm thực, bồi tụ, cax tơ..
Con người: Đê điều, hồ chứa, giao thông…
CỦNG CỐ
22
Dặn dò:
- Học bài.
- Trả lời các câu hỏi sách giáo khoa.
- Tìm hiểu trước bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình.
23
Hẹn gặp lại
Chúc các em chăm ngoan học giỏi
Chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe
24