Chúng ta đã cùng tìm hiểu thiên nhiên, kinh tế xã hội châu Phi, châu mĩ, châu Nam Cực, châu Đại Dương và châu Âu qua chương trình địa lí lớp7. Sang phần địa lí lớp 8 ta sẽ tìm hiểu thiên nhiên, con người ở châu Á châu lục rộng lớn nhất. Có lịch sử phát triển lâu đời nhất mà cũng là quê hương của chúng ta. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu “vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu Á”.
Bài 1
VỊ TRÍ ĐỊA LÝ , ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN
1. Vị trí địa lí và kích thước của châu Lục.
Quan sát hình 1.1
- Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền cuả châu Á nằm trên những vĩ độ điạ lý nào?
- Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam, chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ mở rộng nhất là bao nhiêu km?
- Diện tích phần đất liền rộng bao nhiêu km2?
-Nếu tính cả diện tích các đảo phụ thuộc thì rộng bao nhiêu km2? Châu Á tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào?
+ Điểm cực Bắc châu Á là mũi Seliusky, nằm ở vĩ tuyến 77°44` Bắc. 
+ Điểm cực Nam châu Á là mũi Piai, nằm ở vĩ tuyến 1°16` Bắc.
+ Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam là 8500 km; chiều rộng từ bờ Tây sang bờ Đông nơi lãnh thổ mở rộng nhất là 9200 km.
+ Diện tích phần đất liền 327.480 km² 
+ Tính cả diện tích các đảo phụ thuộc thì rộng 4.200 km²
+ Tiếp giáp với 3 đại dương: Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Đông giáp Thái Bình Dương, phía Nam giáp Ấn Độ Dương.
- Phía Tây giáp 2 châu lục – Âu và Phi.
Châu Á là một bộ phận của lục địa Á – Âu.
Diện tích đất liền rộng 41,5 triệu km2, nếu tính cả đảo rộng 44,4 triệu km2.
Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới, nằm kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo.
Lãnh thổ châu Á trải rộng phần lớn phía đông của bán cầu Bắc, do đó tự nhiên châu Á phức tạp và đa dạng.
2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản
Hình 1.2
THẢO LUẬN NHÓM
- Tìm và đọc tên các dãy núi chính: Hymalaya, Côn luân, Thiên sơn, Antai?
- Xác định các hướng núi chính?
- Tìm và đọc tên các sơn nguyên chính: Trung Xibia, Tây tạng, Arap, Iran, Đê can?
- Núi và sơn nguyên tập trung chủ yếu ở đâu?
-Tìm và đọc tên các đồng bằng rộng lớn: Tu ran, Lưỡng hà, Ấn hằng, Tây Xibia, Hoa bắc, Hoa trung.
=> Có nhiều dãy núi chạy theo hai hướng chính Đông Tây hoặc gần Đông Tây và Bắc Nam hoặc gần Bắc Nam (Himalaya, Thiên Sơn, Côn Luân,..; Sơn nguyên cao,đồ sộ (Tây Tạng, Iran, Đêcan) tập trung ở trung tâm và nhiều Đồng bằng rộng lớn (Tây Xibia, Hoa Bắc, Ấn Hằng, Lưỡng Hà…)
a. Địa hình:
Có nhiều dãy núi chạy theo hai hướng chính Đông-Tây và Bắc-Nam, sơn nguyên cao,đồ sộ, tập trung ở trung tâm và nhiều đồng bằng rộng.
Nhìn chung địa hình chia cắt phức tạp.
b. Khoáng sản:
Dựa vào hình 1.2 em hãy cho biết:
Châu Á có những khoáng sản chủ yếu nào?
Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở những khu vực nào?
- Châu Á có những khoáng sản chủ yếu : dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, kim loại màu …Đây đều là các loại khoáng sản có trữ lượng lớn.
- Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực Vịnh Pec-xích, Biển Đông
a. Địa hình:
Có nhiều dãy núi chạy theo hai hướng chính Đông-Tây và Bắc-Nam, sơn nguyên cao,đồ sộ, tập trung ở trung tâm và nhiều đồng bằng rộng.
Nhìn chung địa hình chia cắt phức tạp.
b. Khoáng sản:
Phong phú, có trữ lượng lớn, tiêu biểu là: dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, kim loại màu ...
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Về nhà học bài và làm bài tập SGK
+ Soạn và trả lời câu hỏi trong bài 2 SGK