HẬU QUẢ CỦA Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG


NHÓM 5
HẬU QUẢ CỦA Ô NHIỄM
MÔI TRƯỜNG
NƯỚC
KHÔNG KHÍ
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT
ĐỐI VỚI CON NGƯỜI
Next ->
Ô nhiễm không khí
ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CỦA CON NGƯỜI
Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ còn LÀM LÁ CÂY bị
CHÁY ĐỐM, RỤNG NHIỀU, HÉO ÚNG.
=> Ảnh hưởng đến nghành nông nghiệp
Các loại động vật bị nhiễm độc hoặc đột biến do hít trực tiếp không khí bị ô nhiễm.
HELP!!!!!!!
KHỤ
KHỤ
ĐÓ LÀ NHỮNG HẬU QUẢ CỦA
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE