ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LỢI TRUNG
ÔN TẬP
Giáo viên: Nguyễn Minh Trang
TOÁN LỚP 5 (Tiết 2)
Chúng ta cùng
nhau
ôn tập nhé.
Câu 1:
142 + 58,65

2,0065
200,65
20,065
20065
Câu 2:
60,8 - 45,68

1,512
15,12
15,12
1512
Câu 3:
3,47 x 2,13

73 911
7,3911
73,911
739,11
Câu 4:
12,56 : 0,4

0,314
3,14
314
31,4
Câu 5: Tìm 18,5% của 240 m :

4,44 tạ
4,44 m
44,4 m
44,4 tạ
Câu 6: Mua 24 quyển vở phải trả 192.000d. Hỏi mua 30 quyển vở cùng loại thì trả bao nhiêu tiền?

8 000đ
80 000đ
56 000đ
248 000đ
Câu 7: Một hình thang có diện tích 1024 dm2 , chiều cao 32 dm. Đáy bé bằng 1/3 đáy lớn. Vậy đáy bé là:

64 m
64 m2
16 dm2
D. 16 dm
Câu 8: Lớp năm A có 10 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm số bạn nam và cả lớp là :

50%
33 %
33,33…%
50 bạn
Câu 9: Hình tròn có bán kính 0,5 m. Diện tích hình tròn:

3,14 cm
3,14 m
0,785 m2
0,785 m
Câu 10: Hình tròn có diện tích hình tròn là 28,26 dm2. Bán kính hình tròn là :

9 dm
9 dm2
3 m
3 dm
Cảm ơn các em!