Tiết 7
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiết 1)
1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
a. Tính chất nhiệt đới:
Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được biểu hiện như thế nào?
Biểu hiện:
- Tổng bức xạ lớn, cán cân bức xạ dương quanh năm.
- Nhiệt độ trung bình năm cao trên 200C.
- Tổng số giờ nắng đạt 1.400 – 3.000 giờ/năm.
Dựa vào SGK và những hiểu biết của bản thân .anh, chi hãy giải thích nguyên nhân làm cho khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới?
1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
a. Tính chất nhiệt đới:

Nguyên nhân:
- Do vị trí nước ta nằm trong vòng đai nội chí tuyến  Nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn.
b. Lượng mưa, độ ẩm lớn:
- Lượng mưa trung bình năm cao: 1.500 – 2.000 mm/năm (có nơi đạt 3.500 – 4.000 mm).
- Độ ẩm không khí cao trên 80%.

1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
Lượng mưa và độ ẩm được biểu hiện như thế nào?
1. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa
b. Lượng mưa, độ ẩm lớn:
Dựa vào SGK và những hiểu biết của bản thân, hãy giải thích vì sao khí hậu nước ta có lượng mưa và độ ẩm lớn?
- Do giáp biển  các khối không khí qua biển đã mang lại cho nước ta một lượng mưa lớn
c. Gió mùa:

Nguyên nhân nào tạo nên gió mùa ở nước ta?

Sự chênh lệch khí áp giữa 2 bán cầu tạo gió mùa,
VN nằm trong vùng ảnh hưởng của gió mùa
Biểu hiện của gió mùa mùa Đông như thế nào?
Hoạt động của gió mùa mùa đông
Hoạt động của gió mùa
Gió mùa mùa hạ
Gió mùa mùa hạ
Hoạt động của gió mùa
Miền Bắc:
- Mùa đông lạnh ít mưa
- Mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều
Miền Nam:

- Mùa mưa
- Mùa khô
BÀI TẬP


? Giải thích tại sao khí hậu nước ta lại mạng tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa?


HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
Làm câu hỏi và bài tập SGK trang 44.
Sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao nói về khí hậu và thời tiết của Việt Nam.
Xem tiếp bài 10 trang 45.