Bài giảng : Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 

Phần I : Video bài dạy thực tế tại lớp 11A5 trường THPT Dương Quảng Hàm - Văn Giang - Hưng Yên

Phần II : Sau khi học song bài giảng học sinh có thể làm lại các hoạt động trực tiếp trên phần bài giảng