Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất - 1
  • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất - 2
  • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất - 3
  • Chương II. §2. Hàm số bậc nhất - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 12/15/2017 12:47:29 PM | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 11 | FileSize: 0.98 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Chương II. §2. Hàm số bậc nhất, Đại số 9. . tailieuhoctap.com chia sẽ đến đọc giả bài giảng Chương II. §2. Hàm số bậc nhất .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , bài giảng Chương II. §2. Hàm số bậc nhất thuộc chuyên mục Đại số 9 được chia sẽ bởi bạn Hạnh Đoàn Thị Ngọc tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Đại số 9 , có 11 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Toán học Toán học 9 Đại số 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Bài tập 1, nói thêm Cho hàm số y = f(x) = 3x + 1 Cho hai giá trị bất kỳ x1, x2 sao cho x1 f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số y = f(x) đã cho nghịch biến trên R KIỂM TRA BÀI CŨ 1, kế tiếp là Khái niệm về hàm số bậc nhất Sau t giờ ô tô đi đưuợc , tiếp theo là Sau t giờ ô tô cách TT Hà Nội s = , kế tiếp là ? s = 50t + 8 là hàm

https://tailieuhoctap.com/baigiangdaiso9/chuong-ii-2-ham-so-bac-nhat.extx0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


Bài tập 1. Cho hàm số y = f(x) = 3x + 1
Cho hai giá trị bất kỳ x1, x2 sao cho x1 < x2 .
Hãy chứng minh f(x1) < f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số
y = f(x) đã cho đồng biến trên R
Bài tập 2. Cho hàm số y = f(x) = - 3x + 1
Cho hai giá trị bất kỳ x1, x2 sao cho x1 < x2 .
Hãy chứng minh f(x1) > f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số
y = f(x) đã cho nghịch biến trên R
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
Sau t giờ ô tô đi đưuợc .........
Sau t giờ ô tô cách TT Hà Nội s = ..........
? s = 50t + 8 là hàm số
* D?nh nghĩa:
y = ax + b
50 (km)
50 t (km)
50t + 8 (km)
58
108
158
208
...
Chú ý: b = 0 hàm số có dạng y = ax(a ? 0)
và a ? 0.
bậc nhất
8km
+ b
(a ? 0)
a
b
= a
S = t +
y
x
a) Bài toán: Một xe chở khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc . Hỏi sau t giờ xe ô tô đó cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu km? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội
50 km/h
a km/h (a>0)
8 km.
b km
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
a) Bài toán:
b) Dịnh nghĩa:
Hàm số bậc nhất là hàm số đuược cho bởi công thức y = ax + b (a ? 0) trong đó a, b là các số cho truước
Khi b = 0,
hàm số có dạng y = ax (a ? 0)
Chú ý:
Bài tập 1: a) Trong cỏc h�m s? sau h�m s? n�o l� h�m s? b?c nh?t?
y = 1 - 5x
? y = 3x - 4
2y = 6x - 8
2y = 6x - 8
y = (m - 1) x -2
(m ? 1)
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
a) Bài toán:
b) Dịnh nghĩa:
Hàm số bậc nhất là hàm số đuược cho bởi công thức y = ax + b (a ? 0) trong đó a, b là các số cho trưuớc
Khi b = 0,
hàm số có dạng y = ax (a ? 0)
Chú ý:
Bài tập 1: b) Trong cỏc h�m s? b?c nh?t sau, xỏc d?nh cỏc h? s? a, b
y = 2 x
2y = 6x - 8
? y = 3x - 4
2y = 6x - 8
y = 1 - 5x
-5
1
0
3
-4
Dạng y = ax + b a ?0
y = (m - 1) x -2
(m ? 1)
m -1
- 2
a
b
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
hàm số bậc nhất
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
- Hàm số y = f(x) = - 3x + 1 xác định ?x ? R
- Lấy x1, x2 bất kỳ ? R sao cho
x1 < x2 thỡ f(x1) > f(x2)
?y = f(x) = - 3x + 1 nghịch biến
biến trên R
2. tính chất
* VD1: Xét hàm số y = - 3x + 1
- Hàm số y = - 3x + 1 xác định ?x ? R
- Hàm số y = - 3x + 1 nghịch biến trên R
Hàm số bậc nhất là hàm số đưu?c cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho trưuớc và a ? 0
Chú ý: b = 0 hàm số có dạng y = ax (a ? 0)
b)Dịnh nghĩa:
a) Bài toán: SGK trang 46
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
hàm số bậc nhất
* VD2: Xét hàm số y = 3x + 1
Hàm số y = 3x + 1 xác định ?x ? R
Hàm số y = 3x +1 đồng biến trên R
2. tính chất
* VD1: Xét hàm số y = -3x + 1
Hàm số y = - 3x + 1 xác định ?x ? R
Hàm số y = - 3x + 1 nghịch biến trên R
Hàm số bậc nhất là hàm số đưu?c cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho truước và a ? 0
Chú ý: b = 0 hàm số có dạng y = ax (a ? 0)
b) Dịnh nghĩa:
a) Bài toán: SGK trang 46
* Tính chất:
Hàm số bậc nhất y= ax + b xác định với mọi
giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:
a) Dồng biến trên R khi a > 0
b) Nghịch biến trên R khi a < 0
?y= f(x)= 3x +1 đồng biến trên R
-3
3
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
Bài tập 1: c) Trong cỏc h�m s? b?c nh?t sau, h�m s? n�o l� d?ng bi?n, ngh?ch bi?n?
hàm số bậc nhất
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
2. tính chất
Hàm số bậc nhất là hàm số đưu?c cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho trưuớc và a ? 0
Chú ý: b = 0 hàm số có dạng y = ax
b) Dịnh nghĩa:
a) Bài toán: SGK trang 46
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
* Tính chất:
Hàm số bậc nhất y= ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:
a) Dồng biến trên R khi a > 0
b) Nghịch biến trên R khi a < 0
Bài tập 1: c) Trong cỏc h�m s? b?c nh?t sau, h�m s? n�o l� d?ng bi?n, ngh?ch bi?n?
hàm số bậc nhất
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
2. tính chất
Hàm số bậc nhất là hàm số đưu?c cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho truước và a ? 0
Chú ý: b = 0 hàm số có dạng y = ax
b) Dịnh nghĩa:
a) Bài toán: SGK trang 46
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
* Tính chất:
Hàm số bậc nhất y= ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:
a) Dồng biến trên R khi a > 0
b) Nghịch biến trên R khi a < 0
Bài tập 2:
Cho h�m s? b?c nh?t: y = (1 - 2m)x + 2.
Tỡm cỏc giỏ tr? c?a m d? h�m s? :
D?ng bi?n
Ngh?ch bi?n
hàm số bậc nhất
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
2. tính chất
Hàm số bậc nhất là hàm số đưu?c cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là các số cho trưuớc và a ? 0
b) Dịnh nghĩa:
a) Bài toán: SGK trang 46
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
* Tính chất:
Hàm số bậc nhất y= ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R và có tính chất sau:
b) Nghịch biến trên R khi a < 0
a) Dồng biến trên R khi a > 0
TI?T 20 B�I 2 H�M S? B?C NH?T
- Học thuộc định nghĩa, tính chất của hàm số bậc nhất.
Bài tập: 8, 9, 10, 13 trang 48 / SGK
30 (cm)
x
x
20 (cm)
* Hưuớng dẫn bài 10 SGK.
- Chiều dài ban đầu là 30(cm).
Sau khi bớt x(cm), chiều dài 30 - x (cm).
Tuương tự, sau khi bớt x(cm), chiều rộng là 20 - x(cm).
Công thức tính chu vi là: P = (chi?u dài + chi?u rộng) ? 2.
Hướng dẫn tự học ở nhà