VẬT LÝ 10
Bài 24 : CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
Bài 24 : CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
 
2. Lưu ý : với A = F s cosα
Nếu α = 0o thì A = F s
Nếu 0< α<90o thì A>0 công được sinh ra là công phát động.
Nếu α = 90o thì A = 0 lực không thực hiện công
Nếu 90o <α< 180o thì ANếu α = 180o thì A = - F s

3. Ví dụ :
Một vật có khối lượng 2kg chịu tác dụng của một lực F có độ lớn 10N, hợp với phương hợp với độ dời trên mặt phẳng ngang một góc 45o . Hệ số ma sát giữa vật và sàn là µ = 0,2. Lấy g = 10 m/s2
Tính công của các lực tác dụng vào vật khi vật dời chỗ được 2m


 
 
4. Ví dụ :
Một ô tô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động thẳng đều trên con đường thẳng nằm ngang với tốc độ 10 m/s với công suất của động cơ là 20 kW.
Tính hệ số ma sát giữa xe và mặt đường .
Sau đó ô tô tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi thêm được quãng đường 250 m thì tốc độ ô tô tăng lên đến 54 km/h. Tính công suất trung bình của động cơ ô tô trên quãng đường này và công suất tức thời của động cơ ô tô ở cuối quãng đường. Lấy g = 10m/s2 .


 
 
NHỚ HỌC VÀ LÀM BÀI TẬP Ở NHÀ