Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xvl
Có thể download miễn phí file .xvl bên dưới

Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Đăng ngày 8/6/2015 11:46:11 AM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.57 M | File type: xvl
0 lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, Đại số. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác thuộc thể loại Đại số được chia sẽ bởi bạn khảo Thư viện tham đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào chủ đề Đại số , có 1 trang, thuộc file .xvl, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Toán học Toán học 11 Đại số và Giải tích 11 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội Trang bìa Trang bìa: TIẾT 68: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Giới hạn của hàm sinx/x Hoạt động 1: 1, bên cạnh đó Giới hạn của latex((sinx)/x) * Hoạt động 1 Tính latex((sin0,01)/(0,01), (sin0,001)/(0,001), (sin0,0001)/(0,0001)) bằng máy tính bỏ túi Giải latex((sin0,01)/(0,01)~~0,9999833334 latex((sin0,001)/(0,001)~~0,9999998333 latex((sin0,0001)/(0,0001)~~0,9999999983 Định lí 1: 1, ngoài ra Giới hạn của latex((sinx)/x) Ta thừa nhận định lý: a, bên cạnh đó Định lí 1 * Định lí

http://tailieuhoctap.com/baigiangdaiso/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.66ob0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Đại số


Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
TIẾT 68: ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC Giới hạn của hàm sinx/x
Hoạt động 1:
1. Giới hạn của latex((sinx)/x) * Hoạt động 1 Tính latex((sin0,01)/(0,01), (sin0,001)/(0,001), (sin0,0001)/(0,0001)) bằng máy tính bỏ túi Giải latex((sin0,01)/(0,01)~~0,9999833334 latex((sin0,001)/(0,001)~~0,9999998333 latex((sin0,0001)/(0,0001)~~0,9999999983 Định lí 1:
1. Giới hạn của latex((sinx)/x) Ta thừa nhận định lý: a. Định lí 1 * Định lí 1 * Mở rộng Khi x latex(rarr) 0 thì u(x) latex(rarr)0 Ví dụ:
1. Giới hạn của latex((sinx)/x) b. Ví dụ * Ví dụ 1 Tính lim latex((tanx)/(x)) latex(x->0) Giải Ta có: * Ví dụ 2 Tính lim latex((sin2x)/(x)) latex(x->0) Giải Ta có: Đạo hàm hàm số y = sinx
Định lí 2:
2. Đạo hàm của hàm số y = sinx a. Định lí 2 - Hàm số y = sinx có đạo hàm tại mọi latex(x in R) và - Nếu y = sinu và u = u(x) thì: Ví dụ:
2. Đạo hàm của hàm số y = sinx b. Ví dụ Tìm đạo hàm của các hàm số: a. y = latex(sin(3x pi/5)) b. y = latex(2sin(3x^2) Giải Đặt u = latex(3x pi/5) thì y = sinu latex({) latex(u`_x=3 latex(y`_u=cosu Ta có: latex(y`_x=y`_u.u`_x=3cosx(3x pi/5)) b. y = latex(2sin(3x^2) y`=latex(2[sin(3x^2)]`=2.(3x^2)`.cos(3x^2) = latex(12x.cos(3x^2)) Đạo hàm của hàm số y = cosx
Định lí 3:
3. Đạo hàm của hàm số y = cosx a. Định lí 3 - Hàm số y = cosx có đạo hàm tại mọi latex(x in R) và - Nếu y = cosu và u = u(x) thì Ví dụ:
3. Đạo hàm của hàm số y = cosx b. Ví dụ Tìm đạo hàm của các hàm số: a. y = 2sinx - 3cosx b. y = latex(cos(x^2 6) Giải a. y = 2sinx - 3cosx y`=2(sinx)` - 3(cosx)` = 2cosx 3sinx b. y = latex(cos(x^2 6) y`= latex(-(x^2 6)`sin(x^2 6) = latex(-2xsin(x^2 6)) Củng cố
Bài 1:
* Bài 1 Tính đạo hàm của các hàm số sau: y=latex(sinsqrtx)
A. latex((1)/(2sqrt(x)).cossqrtx)
B. latex((1)/(2).cossqrtx)
C. cosx
D. latex(sin(x))
Bài 2:
* Bài 2 Tính đạo hàm của các hàm số sau: y=cos3x
A. -sin3x
B. -3sin3x
C. -3cos3x
D. 3sin3x
Dặn dò và kết thúc
Dặn dò:
DẶN DÒ - Đọc kỹ lại bài đã học. - Làm bài tập 3a, 3b, 3c, 6, 7 trong sgk trang 169. - Chuẩn bị trước bài mới. Kết thúc: